• Samuel Anckarman, Louise Lindberg och Frida Nyberg driver ett UF-företag tillsammans. Freja Löfkvist, som inte är med på bilden, är också med i företaget. Foto: Carolina Fransson

Här får högstadieelever driva UF-verksamhet

Under 1980-talet blev kurserna i Ung företagsamhet gymnasiekurser, och möjligheten att läsa dem på Ånestadsskolan togs då bort. Nu kan man återigen läsa några av kurserna här. Skolan är den enda högstadieskolan i Sverige som ger dessa två gymnasiala kurser. – Det är häftigt att vi har tagit hand om det här arvet, och fortsätter att driva det, säger Alpha Keita, lärare på Ånestadsskolan.

Ånestadsskolan erbjuder UF-verksamhet som en del av sin spetsutbildning. Spetsutbildningen innebär att eleverna, utöver sina vanliga ämnen, läser gymnasiekurserna internationella relationer och entreprenörskap. För att ge utrymme för förberedelse för dessa två kurser i elevernas scheman plockas elevens val, skolans val, lite mentorstid och några minuter från ämnen som inte tillhör basämnena bort.

Samarbete med Katedralskolan

Skolan samarbetar genom spetsutbildningen med Katedralskolan, Linköpings universitet och Ung Företagsamhet. Alpha Keita arbetar med eleverna i sjuan, åttan och nian. I nian, då eleverna läser dessa kurser, undervisar också Lars Håkansson som är UF-lärare på Katedralskolan.

I årskurs sju får eleverna lära sig att presentera sig själva och presentera sin idé. De får utmaningar, som de oftast ska lösa i grupp, som exempelvis kan handla om ett fiktivt uppdrag från kommunen att bygga ett aktivitetshus. I åttan får de lära känna sig själva utifrån olika förmågor och intressen. De får lära sig vilka förmågor som behövs när de ska söka jobb och vilka förmågor som är viktiga i olika yrken. De får berätta vilken roll de vill ha i ett företag och vilka de vill samarbeta med. Efter det bygger de företagen som de sedan arbetar med i nian.

"Roligt och lärorikt"

Samuel Anckarman går i nian och driver ett UF-företag tillsammans med Louise Lindberg, Frida Nyberg och Freja Löfkvist.

– Vår produkt är serveringsbrickor med ett lack som gör att föremål som står på brickan inte ramlar av lika lätt, förklarar han.

– Vi hittade en bricka med silikonskydd på som fungerade nästan likadant, men då fastnade det smulor mellan silikonskyddet och själva brickan. Lacket tyckte vi var bättre, säger Frida Nyberg.

Eleverna tycker att det varit roligt och lärorikt att arbeta med kurserna under högstadietiden.

– När man läser de här kurserna känner man att man blir mer allmänbildad. När det händer någonting intressant på nyheterna, på tv eller i tidningen tar vi alltid upp det och pratar. Man får inspiration till andra ämnen, säger Samuel Anckarman.

– Vi har lärt oss att ta konflikter, och att lösa dem. Vi har även lärt oss hur det fungerar med ekonomi och marknadsföring, säger Louise Lindberg.