• Niklas Borg är skarpt kritisk mot majoritetens skötsel av inkomna orosanmälningar. Foto: Tommy Pettersson

Hård kritik mot koalitionen

Kan den styrande koalitionen säkerställa att barn i Linköping får hjälp i tid? Den frågan ställde Niklas Borg (M), vice ordf i socialnämnden under senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

En av kommunens och socialtjänstens allra viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga som riskerar att fara illa får hjälp i tid. Enligt Niklas Borg har det visat sig att Linköpings kommun brister i denna hantering och han menar att det är hög tid att Koalitionen, som ansvarig politisk majoritet, inser allvaret i denna situation och agerar.

Miljonvite hotar

I sin interpellation till kommunfullmäktige hävdar Borg, som tidigare suttit som ordförande i socialnämnden, att socialtjänsten i Linköping under en längre tid brustit i hanteringen av inkomna orosanmälningar som rör barn- och unga. IVO (Inspektion för vård och omsorg) har sedan sommaren 2014 granskat kommunens hantering av anmälningar som rör barn och unga och konstaterar nu att kommunens brister har blivit allt allvarligare. Därför riskerar nu Linköpings kommun att få betala ett vitesbelopp på två miljoner konor om inte lagen på två speciella punkter följs. Dessa två punkter handlar om att kommunen ska inom fjorton dagar göra en förhandsbedömning om den inkomna orosanmälningen och inom fyra månader ska man ha gjort en utredning i ärendet om man funnit att det är motiverat.

Nu kräver en märkbart irriterad vice ordförande att få svar från Koalitionen genom svar från ansvarigt kommunalråd i majoriteten hur man ska säkerställa att barn i Linköping får hjälp i tid.

– Vi har under en längre tid haft en nedåtgående spiral när det gäller att säkerställa att barn får hjälp i tid. Vi har idag 700 pågående utredningar och 500 av dessa har pågått en längre tid än de fyra månader som lagstiftningen anger som bortre tidsgräns, säger Niklas Borg och fortsätter.

– Majoriteten måste ta sitt politiska ansvar och se till att man klarar lagens krav och beta av de ärende som finns för att få ordning på detta. Hitintills har inget hänt sedan 2014 trots att jag har påtalat detta i nämnden vid ett flertal tillfällen.

Klarar inte kraven

Nu kräver en märkbart irriterad vice ordförande att få svar från Koalitionen genom svar från ansvarigt kommunalråd i majoriteten hur man ska säkerställa att barn i Linköping får hjälp i tid. Niklas Borg tror inte att socialtjänsten klarar av att tillgodose IVO s krav fram till den förste juni då fristen från IVO går ut. Har man inte kraven då åker man på ett miljonvite.