• Hassan Hussaini njuter av den svenska sommaren. Foto: Privat
  • Östergötlands museums förkämpe i frågan Ellika Kyndel. Foto: Stefan Hedström

Hassan Hussainis resa

En fråga om ålder och lön

I förvar i Nederländerna dog jag flera gånger varje dag. Men att bli tillbakaskickad till Afghanistan är att dö en gång. – Hassan Hussaini, ålder okänd.

I slutet av juli 2013 kom en ung Hassan Hussaini till Sverige efter flykt. I december fattades beslutet att han inte längre fick vara här.

Om Hussaini

Hussaini är uppväxt i Afghanistan, men situationen med ett stegrande kaos i landet gjorde att Hassan och hans familj fick fly till Pakistan. I Pakistan vet vi att hans far blev dödad av shiamuslimer, om övriga familjemedlemmar är vid liv är till dags dato okänt. En starkt bidragande anledning var att talibanerna fick veta att Hassan jobbat för ett amerikanskt företag med grafisk design, vilket han är utbildad i.

– Man drogs till hans ögon, berättar Ellika Kyndel, museipedagog på Östergötlands museum som driver många flyktingprojekt och fortsätter, han läste svenska på Anders Ljungstedts gymnasium där han fick massa vänner. Vänner som idag undrar vart han har tagit vägen. Han var väldigt omtyckt.

– Jag tror aldrig jag har sett en människa som stundtals varit så apatisk, säger Ellika Kyndel.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken US konstaterar att han lider av posttraumatiskt stressyndrom och som följd av det har han gjort två suicidförsök genom att skära upp armarna.

Migrationsverket

Hussainis resa är något brokig, vilket har försämrat rättsprocesserna till allra sämsta resultat. Första anhalten på resan från Pakistan var Nederländerna, en anhalt som för Hussaini var så mörk att han inte klarar att berätta om det. Där blev han åldersbestämd till 23 år. Han åkte sedan tillbaka till Pakistan, där han sedermera sökte asyl i Sverige och kom seda hit. Här fick han åldern 16 år.

– Anledningen varför åldern är så viktig beror på att när man fyller 18 år ställs man helt utan stöd och man kan bli utskickad genom Dublinförordningen. Den 27 november skulle Hassan göra en åldersutredning i Uppsala. I en sådan blir man intervjuad, samt att man röntgar handled och käke. Det enda som gjordes var intervjun, berättar Hussainis före detta gode man Ola Westblad.

– Den 19 december blev Hassan kallad till migrationsverket i Örebro. En vecka innan hade beslut fattats om utvisning, men eftersom det tar en vecka att få det hann Hassan inte säga adjö till sina vänner. Väl där blev vi bemötta av tre beslut: Åldern är uppflyttad till 18 år utan riktig åldersbestämning, utvisning tillbaka till Nederländerna på grund av Dublinförordningen och sist att två poliser väntar utanför för att föra bort honom. Han är nu i Nederländerna. Det enda som kan rädda honom är om han får ett kontrakt på ett jobb i ett år med minst 13 000 i månaden, vilket är det enda som gör honom välkommen i Sverige, berättar Ola Westblad och fortsätter, han är så himla duktig, på bara fyra månader har han lärt sig svenska.

Framtiden

Idag bor Hussaini hos en vän i Nederländerna, men står under uppsikt av myndigheterna.

– Framtiden är som att sitta i mitten av ett mörkt rum, inget ljus var man än tittar. Förmodligen blir jag tillbakaskickad till Afghanistan där jag kommer att bli dödad. Det enda jag ville med Sverige var att leva, avslutar Hassan Hussaini.