• Malin Niemi, Mats Nordström, Christoffer Saanum och Ademir Žilic var glada över den nya föreningen. Foto:Ylva Westlund.

HBT-Liberaler i ny förening

Under Liberalernas nyligen genomförda riksmöte startades det upp en lokalavdelning för HBT-liberaler i Östergötland. Ordförande för den nya föreningen blev Christoffer Saanum.

Vid det konstituerande årsmötet utsågs Christoffer Saanum till ordförande och den som ska leda styrelsens arbete med att ordna möten, delta vid Pridearrangemang som Linköpings Regnbågsvecka och bilda opinion för HBTQ-frågor. Christoffer Saanum är egen företagare och är också aktiv i Liberala ungdomsförbundet. I den första styrelsen för lokalavdelningen ingår också Ademir Žilic och Malin Niemi. Ademir Žilic bor i Linköping, är universitetsstudent och företräder Liberalerna i Linköpings bildningsnämnd. Malin Niemi studerar på gymnasiet och är ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Östergötland.

Kommit långt men fortfarande lång väg kvar

– Självklart är jag väldigt glad för att få vara med att starta upp den här verksamheten i Östergötland, säger Christoffer Saanum och poängterar att trots att vi kommit långt i de här frågorna i Sverige och Östergötland så finns det fortfarande mycket att kämpa med.

– Min ambition är att vi ska delta aktivt vid länets Prideevenemang och jag ser redan fram emot Linköpings regnbågsvecka i höst. Vi ska göra vårt bästa för att alltid påminna både våra liberala vänner och alla östgötar om att hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter, fortsätter den nya ordföranden för HBT-liberalerna.

Prata mera

– Man kan ju tycka att i ett liberalt parti så ska det inte behövas en särskild HBTQ-förening men det finns fortfarande många fördomar att kämpa mot både inom men främst utom partiet, menar Christoffer Saanum och så börjar vi prata om hur transpersoner har det och hur de bemöts i samhället, fördomar om homosexuella män och insemination för samkönade par. Christoffer poängterar dock att mycket har gjorts och fördomarna kanske har minskat men att det nu känns bra med en liten nystart i de här frågorna.

Bildades 1980

Vid årsmötet deltog Mats Nordström som är ordförande för det rikstäckande förbundet HBT-liberaler som arbetar i nära anslutning till Liberalerna och arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. HBT-liberaler bildades 1980 och har sedan dess varit en viktig faktor i arbetet för HBTQ-frågor inom den liberala rörelsen. Förbundet håller kontakt med Liberalernas politiker i kommuner, landsting och riksdag och hjälper dessa att driva HBTQ-frågor.

Lika roligt

– Det är lika roligt varje gång att få vara med och bilda nya lokalavdelningar för hbt-liberaler. Jag vill att våra liberala företrädare runtom i Sverige ska känna sig bekväma att driva hbt-frågor och att jobba för att få ett likvärdigt bemötande för alla. I valet 2018 ska hbt-personer veta att Liberalerna har den bästa hbt-politiken, säger Mats Nordström, ordförande för riksförbundet HBT-liberaler.