• Landshövdingen träffade riksdagsfolket från Östergötland. Foto: Tommy Pettersson
  • Juno Blom har det nationella uppdraget. Foto: Tommy Pettersson

Hedersvåldet i länet oroar

När Landshövding Elisabeth Nilsson samlade Östergötlands riksdagsledamöter för att diskutera länsaktuella frågor var det hedersvåldet som blev mest uppmärksammat.

Länsstyrelsen i Östergötland har en övergripande bild över hur hedersrelaterat våld och förtryck ser ut i Sverige.

Rapporter till jämställdhetsministern

Länsstyrelsen har sedan 2005 haft ett nationellt regeringsuppdrag, som rör hedersrelaterat våld och förtryck och man har nyligen lämnat in fyra rapporter till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regné om hur det ser ut idag. Man har också redovisat uppdraget från regeringen att driva det Nationella Kompetensteamet med Juno Blom som utvecklingsledare.

– Vårt nationella uppdrag är att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, berättar Elisabeth Nilsson.

– De siffror som vi får fram via den stödtelefon vi har är väldigt alarmerande, menar Elisabeth Nilsson vidare.

Våga fråga

Från starten i mars 2014 till och med 31 december 2015 tog stödtelefonen emot 485 samtal. Samtalen rörde 698 personer, varav nästan nio av tio utsatta var flickor eller kvinnor. Över hälften var under 18 år och nästan var fjärde under 15 år. Många är upprepat utsatta samt utsatta för flera olika typer av våld och förtryck av flera olika förövare.

– Kommuner ser olika på dessa barns villkor, vilket är allvarligt. Det är nödvändigt att det finns en gemensam syn och ett likartat agerande över hela landet när det gäller barns rättigheter och behov. Sverige har sedan den 1 juli 2014 en lagstiftning om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, säger Juno Blom och fortsätter:

– Den nya svenska lagstiftningen om stärkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap krockar med lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, i synen när det gäller erkännande av barnäktenskap som är ingångna i utlandet

Skrämmande ökning

Av de ärenden som inkommit till stödtelefonen har 22 procent (127 personer) rört oro för eller planer på barn- eller tvångsäktenskap, varav genomförda barn- eller tvångsäktenskap gäller 26 personer. Under 2015 tog polismyndigheten emot 46 polisanmälningar rörande äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Inget ärende har hittills lett till åtal. Samtalen till den nationella stödtelefonen har även rört ensamkommande asylsökande flickor som redan är utsatta för barnäktenskap.

Länsstyrelsen Östergötland föreslår nu att man ser över och vidtar åtgärder vad gäller lagstiftning som berör barnäktenskap, samt ser över myndigheters rutiner i förhållande till flickor som blivit bortgifta som barn.

Fakta:

Länsstyrelsen Östergötland har uppdrag från regeringen att utveckla och driva ett Nationellt Kompetensteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella Kompetensteamet driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideellt verksamma kan vända sig för stöd och rådgivning som rör hedersrelaterat våld och förtryck.