• Malin Persson jobbar som poolsjuksköterska. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Det finns mycket kvar att jobba med inom hemsjukvården, menar Malin Persson. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Hemsjukvården – vad hände sedan?

Malin Persson är sjuksköterska och hon jobbar bland annat med hemsjukvård. Hon berättar att sedan kommunen tog över hemsjukvården har man kommit långt, men det finns fortfarande problem. – Ibland kanske kommunen inte riktigt förstår vad de har tagit över. Det går inte att blunda för att människorna vi har i hemsjukvården är svårt sjuka.

Denna regniga förmiddag befinner sig Malin på Gåsens vårdboende i Skäggetorp. Malin hälsar på en av de boende för att lyssna på vad hon har att säga. Att lyssna, det är något som Malin är bra på. Hon nickar, tar hennes hand och ger förslag på hur vardagen kan bli lite enklare. Malin började arbeta inom äldreomsorgen 1991 och hon har alltid jobbat inom kommunen.

Poolsjuksköterska

Tidigare jobbade Malin på samma arbetsplats hela tiden, i dag arbetar hon som poolsjuksköterska.

– Jag tycker att det är jätteroligt med nya situationer och nya möten hela tiden. Fördelen är att kommunen kan erbjuda så mycket, då jag kan välja var jag ska jobba. Kommunen har blivit en roligare arbetsgivare, säger Malin.

Poolsköterska innebär att hon åker runt till olika ställen där det behövs hjälp, exempelvis vårdbostäder, demensboenden, äldreboenden samt servicehus. Det kan även vara hemsjukvård.

Bättre helhetsinsyn

I januari i år flyttades hemsjukvården över från landstinget till respektive kommun i Östergötland. Syftet är att patienterna ska få en hemsjukvård med större kontinuitet och en bättre helhetsinsyn när ansvarat samlas hos en och samma huvudman. Kommunen har ansvar för sjuksköterskorna, men läkaransvaret ligger fortfarande kvar på landstingssidan.

– Vårdansvaret övergår från kliniken till primärvårdsdoktorn, det är min förlängda arm som jag ska jobba med. Det känns ibland, för vår del, att det inte riktigt fungerar där emellan, menar Malin.

Tjafs

Malin berättar att flytten av hemsjukvården har väckt blandade reaktioner hos tidigare landstingsmedarbetare. Några personer tycker att det är bra medan en del tycker att det är sämre.

– Det finns jättemycket kvar att jobba på. Men vi har bara jobbat med det här sedan i januari och vi har kommit jättelångt sedan dess. Det tar tid innan man gör alla tolkningar rätt, vad är hemsjukvård och vad är inte det? Visst finns det tjats fortfarande, och det kommer det nog alltid att finnas. Det handlar lite om att vi inte har insyn i varandras organisationer och förståelse för varandras organisationer.

Betala för läkemedel

Enligt Malin skyller personer ibland saker på reformen, fast det var något som kanske skulle ha belysts innan. Patienter som tidigare sköttes via landstinget fick läkemedel som betaldes från sjukhusbudgeten. I kommunen får brukaren betala sina läkemedel själv.

– Man tänkte inte på att informera brukarna innan att det skulle bli förändringar. Det har blivit en ganska stor förändring när det gäller pengar för enskilda individer.