• Alin Mechenici är i uppstartfasen av sitt företag som hjälper andra företag att snabba på processer som gör att de sparar tid och pengar. För att få inspiration och omväxling i arbetsmiljön tar Alin emellanåt med sig datorn ut i det fria. Foto: Leif Larsson

Highway to Business i Linköping

Hur kan företag spara tid och därmed pengar? Det arbetar Alin Mechenici med i sitt företag Highway to Business. Han har basen i Linköping men söker uppdrag runt om i landet.

Ekonomin i ett företag blir bättre ju enklare och snabbare man utför processer av olika slag. Det kan gälla kommunikation, inte minst datavarianten, produktion och dokumentation. Det bygger Alin sin affärsidé på.

– Varför inte ta motorvägen, det går fortare, säger han och anspelar på namnet i sitt företag.

Alin Mechenici kommer staden Craiova i Rumänien och driver företag där. Men har nu varit i Sverige i några år och bestämt sig för att stanna. Därför lägger han antingen ned i Rumänien eller överlåter företaget till sin bror.

– Jag är i uppstartfasen i Sverige och alla papper kring företaget är inte klara än. Men jag har redan kunder på gång i Stockholm, Göteborg och Norrköping, upplyser Alin.

Visuell design

Hans grundidé är att det alltid går att göra saker smartare och snabbare i företag.

Han riktar inte in sig på någon speciell företagsnisch, inte heller spelar företagens storlek någon roll.

– Det gäller att identifiera behovet och sedan skapa lösningar och system som gör att företaget sparar tid.

Alin erbjuder bland annat tjänster som visuell design av ett företags verksamhet,

han utbildar och agerar konsult, stöttar i marknadsföring och hemsidesutveckling.

Han hjälper även företag att hitta sätt att skapa goda och kvicka relationer till sina kunder.

En viktig del är konceptet som kallas interaktionsdesign. Alins idé är att göra saker visuella, vilket gör dem lättare att förstå och ta till sig. Ett exempel är att i dator skapa en visuell karta, en design, över ett företags verksamhet. Det blir överskådligt och kan användas på många sätt av ledning och medarbetare. Ett lätthanterligt och snabbt system i motsats till andra krångliga varianter.

Hans lösningar är av många olika slag. En viktig del är att människan drar nytta av tekniken, inte tyngs ner av den. Inte minst finns det många sätt via datorprogram att snabba på arbete och kommunikation internt och externt i ett företag.

Tror på sin idé

Alin är gediget utbildad i kommunikation och PR på två universitet i Rumänien och har även studerat teknik på hög nivå och gått olika utbildningar i Turkiet och Italien.

– Förut arbetade jag ideellt och har nu gett mig in i affärsvärlden. Det är en omställning att bli entreprenör. Men samtidigt så tar jag med mig värden från den ideella sfären. Jag vill förstås ge ekonomiska värden till mina kunder men även bidra med något till samhället, människorna och miljön, påpekar Alin.

Han tar nu sikte på sin första svenska milstolpe – att hitta starka samarbetspartners.

– De kan samtidigt vara mina kunder och jag vill gärna ha relationer som sträcker sig lång tid framöver, säger 29-årige Alin Mechenici som är övertygad om att hans affärsidé håller.