• Född Uppsalabo, uppvuxen som smålänning och boende i Linköping. Etnologen Gunnar Elfström kan sin historia.
  • Linköpings första sovstad Åbylund 1954. Foto: Östgöten arkiv
  • Tage Erlander i Linköping valåret 1956. Foto: Östgöten arkiv
  • Gunnar Elfström är en flitig bokskrivare.

Historieförfattaren i skrubben

Människan och dess öden, det är spännande bitar av verkligheten anser etnologen och folklivsforskaren Gunnar Elfström. Till Linköping kom han 1977 då han tog tjänst på dåvarande länsmuséet innan han inackorderade sig som chef för Gamla Linköping 1981. I 26 år stannade han i de gamla stadskvarteren innan han började som stadsantikvarie.
Idag skriver han bland annat böcker med berättelser om Linköping och kan nog anses vara en av kommunens mest kunniga vad gäller historier om Linköping och invånarna som huserat i staden.
– Folklivsforskning förklarar varför saker och ting ser ut som det gör i världen. Det är fascinerande. I min position som stadsantikvarie svarar jag för kultur- och fritidsnämndens ärenden och mina främsta uppgifter handlar om att öka förståelsen och kunskapen för Linköpings byggnader, säger Gunnar Elfström.
Överheten dominerar
Det är en vältalig man som sitter i stifts- och landsbibliotekets östgötarum. Hans lilla kontor ansluter sig till forskarrummet så han är i gott sällskap där han utför sitt dagliga arbete bland historisk litteratur och berättelser från ett förflutet Linköping.
– Linköping är på många sätt präglat av landshövding och biskop och överheten har länge haft en dominerande roll i staden. Men även handelsmännen har verkat här och det är också viktigt att lyfta fram. Idag har istället lärdom en stor plats. Det är en rik och lång historia som omsluter Linköping, säger Gunnar.
Började med mor
Östgötskan har inte bosatt sig hos Gunnar, trots drygt 36 år på slätten. Istället lyser dialekten från det småländska höglandet igenom. När han talar gör han det med retorisk korrekthet. Han kan sin historia, han har hört många berättelser.
– I min barndom så berättade min mor om gångna tider. Jag tror att det var där intresset för historia började. Min syster arbetar inom samma ämnen som jag så det har verkligen format oss, säger han. Beskrivningarna från olika människors liv har landat i bokform. Gunnar har skrivit många böcker om historiska Linköping där han bland annat presenterar människorna som levde i staden.
– Jag skriver böcker som har infallsvinkeln att se människor. Jag fascineras så av människoöden. Trots generationsskiften så är vi alla sällsynt lika med samma reaktioner genom historien, framhåller Gunnar. Han ser att historieintresset är på väg att förstärkas hos alla åldrar.
– Ju mer man vet om var man bor, ju mer hemma och välmående tror jag att man blir. Jag ser det som en slags hälsovård, säger Gunnar klokt.
Historiska semestrar
Intresset stannar inte kvar inom Gunnars fyra kontorsväggar när arbetsdagen är slut. Tvärtom  får det följa med överallt.
– Jag semestrar helst i städer och då får de gärna ha en historisk anknytning också. Min favoritplats är nog Zadar i Kroatien. Det är en otroligt vacker stad med god mat och härliga bad, säger en leende Gunnar. Nu väntar arbetet med nästa bok om Linköping som han gör tillsammans med fotografen Göran Billeson. Gunnar och Göran har fått ta del av den gamla tidningen Östgötens fotoarkiv som idag finns i Föreningsarkivet och sammanställt ytterligare en historisk bild av Linköping.

– Boken släpps i november och kommer enbart att innehålla bilder från 1950-talet. Det finns fantastiska flygbilder över Linköping och om hur staden växte fram. Det pågick en oerhörd expansion under den tiden så det är spännande att följa förändringen som skedde under ett decennium, berättar Gunnar. Innan dess väntar en sommar i Normandie, naturligtvis med en del historiska inslag.

FAKTA Gunnar Elfström
Ålder: 66 år
Familj: Hustru, två barn och två bonusbarn och två bonusbarnbarn.
Född: Uppsala
Uppvuxen: Småland
Bor: Linköping
Sysselsättning: Stadsantikvarie
På fritiden: Skriver
Inspireras av: Människor och resor till främmande länder.