• Den 8 november är det dags för Arkivens dag. Då öppnas Östergötlands 44 arkivinstitutioner upp för allmänheten. Foto: Dennis Petersson

Historiska arkiv öppnas upp

En medborgerlig rättighet och en grundläggande demokratisk befogenhet. Det är två definitioner av vad Arkivens dag faktiskt är. Sedan 1998 har Sveriges samtliga arkivinstitutioner öppet för allmänheten att ta del av historiska dokument och fotografier.

–Arkivens dag är ett av Sveriges största publika arrangemang där offentligen kan samlas. Det handlar om att lyfta det unika i att få ta del av vår gemensamma historia som faktiskt är en demokratisk rättighet, säger Albin Lindqvist från Östergötlands arkivförbund.

Orostiden blir temat

Varje år följer dagen ett tema. I år gäller Orostiden och syftar dels till första världskriget, som i år bröt ut för hundra år sedan.

På 15 platser runtom i Östergötland öppnas arkiven upp medan man kan lyssna på föredrag, titta på utställningar och ta del av en historisk skatt.

–Inom Östergötland håller vi ihop 44 lokala arkiv. Många tar arkiv för givet men tyvärr är det inte helt självklart. Det finns inga lagar om att det ska hållas intakt även om vi vill bevara det som finns, säger Albin Lindqvist.

Papper slår internet

Även om internet lägger sitt moln över världen sparas ännu papperskopior av de flesta dokument.

Ett nödvändigt ont i en värld där man inte vet om nätverksvärlden hålls intakt för alltid.

– Definitionen av att arkivera innebär att spara något för all framtid. Därför måste det finnas en plats och ett sätt att bevara papperskopior, menar Albin Lindqvist. I och med diskussioner kring det öppna informationsflödet kan man lätt sätta ett likhetstecken mellan det öppna arkivet och ett fritt internet.

–Det finns en stor skillnad mellan ett öppet internet och arkivens innehåll. Den information som finns på internet är inte alltid källkritisk och det är något väldigt viktigt som arkiven står för, påpekar Albin Lindqvist.

Heldag i Söderköping

Östergötlands alla arkiv hålls öppet den 8 november och Söderköping blir platsen för det stora centrala arrangemanget i Östergötlands arkivförbunds regi. En heldag med föreläsningar och utställningar med temat tiden kring första världskriget, orostiden samt extremväder står på schemat.