Hjulsbroskolans bibliotek i världsklass

DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation, hyllar årligen skolbibliotek som är fantastiska förebilder som bidrar till bättre resultat. Hjulsbroskolan i Linköping är en av pristagarna.

– Vi är jätteglada att vi fick utmärkelsen i år igen! Det är ett kvitto på att vi fortfarande levererar goda resultat och höjer elevernas måluppfyllelse gällande läslust och läsförståelse, säger Cecilia Persson, rektor på Hjulsbroskolan.

Hjulsbroskolan implementerar biblioteket i hela sin verksamhet – både på skoltid och på fritiden. Cecilia Persson lyfter fram bibliotekarien Liselott Drejstram som mycket aktivt jobbat med informationsteknik och källkritik tillsammans med både lärare och elever.

– Vi har en handlingsplan som vi varje år utvärderar om vi följt. Arbetet med den börjar redan i förskoleklasserna. Vi brukar ha olika teman på våra projekt och lyckas få biblioteket att vara en central del av skolan.

Extra bra arbete

DIK menar att bemannade bibliotek med rätt personal är en förutsättning för att Sverige ska kunna ha skolor i världsklass. Utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass hyllar skolbibliotek som gör ett extra bra arbete och som i samarbete med lärare och skolledning stärker alla elevers måluppfyllelse.

– Skolbiblioteken har en viktig pedagogisk funktion som stärker elevers digitala och språkliga kompetens. Skolbibliotekarien är expert på informationssökning, källkritik och är ofta den bästa kunskapskällan på skolan när det kommer till hur till exempel en bild som hittats på internet får användas. Bibliotekariens roll är central för att vi ska få informationskompetenta elever, säger Jenny Engström i DIK:s expertgrupp för skolbibliotek.

Karin Linder, förbundsordförande DIK säger att listan på världsklassbibliotek visar vilka fantastiska verksamheter som finns runt om i landet. De hoppas att utmärkelsen inspirerar andra att följa deras fotspår.

Utmärkelsen delas ut vid tre tillfällen under våren 2014, det går fortfarande bra att nominera ditt skolbibliotek.