Hög narkotikaanvändning bland gymtränande

14 procent har nyttjat

Som del av ett nationellt samverkansprojekt för prevention av dopning, har projektet 100 procent ren hårdträning bedrivits i Östergötland sedan 2011. Det är ett antidopningsarbete som Länsstyrelsen Östergötland bedriver i samarbete med Östergötlands Idrottsförbund, sju kommuner, 43 träningsanläggningar och polisen.
Nu presenteras en rapport, baserad på enkätundersökningar från 2011 och 2014, där användningen av dopningspreparat, kosttillskott och narkotika bland gymtränande framgår.

Hela 14 procent

Enkäten besvarades av 590 personer som tränar på gym, varav åtta män och en kvinna hade använt dopningspreparat (anabola androgena steroider). Närmare 70 av de tillfrågade hade vid något tillfälle erbjudits dopningspreparat och över femtio visste någon som använder dopningspreparat. 82 personer hade använt narkotika, vilket motsvarar 14 procent.

Kosttillskott användes

Alla utom en av de som uppgett att de använt dopningspreparat hade också använt narkotika. Positivt nog anser 84 procent att det ändå är viktigt med antidopningsarbete på deras gym. Majoriteten av männen och ungefär hälften av kvinnorna hade någon gång använt kosttillskott, främst muskelökande. Rapporten i sin helhet finns på Länsstyrelsens hemsida.