Hög överlevnad hos Linköpings hjärtstoppspatienter

På andra plats i landet gällande överlevnad efter hjärtstopp hos patienter på sjukhus kommer Universitetssjukhuset i Linköping (US), där 37 procent överlever. Vrinnevisjukhuset i Norrköping har också gjort stora förbättringar. FAKTA Hjärtstopp och första hjälpen

Annika Englund, hjärt- och lungräddningskoordinator (HLR) på Clinicum i landstinget i Östergötland är nöjd över resultatet.

– Vi har arbetat med ett förbättrings- och kvalitetsarbete inom HLR i landstinget under ett år och resultaten syns inte i de här siffrorna eftersom de bygger på en lång period. Vi har själva tittat på det första halvåret 2013 och då är siffran för Vrinnevisjukhuset 29 procent - en klar förbättring. Siffran för Lasarettet i Motala är 31 procent, berättar hon.

Den senaste rapporten utgiven av Svenska hjärt- och lungräddningsregistret baseras på 2005 till och med det första halvåret 2013 och innehåller statistik för antalet överlevande efter plötsligt och oväntat hjärtstopp på sjukhus.

Ny HLR-enhet

All HLR-verksamhet i länet är numera samlad i den gemensamma enheten Clinicum. Dessutom finns en övergripande HLR-koordinator för de tre sjukhusen med gemensamma riktlinjer och enhetlig akututrustning. Alla dessa komponenter bidrar till lång- och kortsiktiga förbättringar.

– Vi tror också att det goda resultatet beror på att all personal i landstinget är utbildad i HLR och kan och får använda en hjärtstartare, säger Annika Englund.

 

-På US sker cirka 65 plötsliga och oväntade hjärtstopp varje år. På Vrinnevisjukhuset är antalet cirka 40 och på Lasarettet i Motala cirka 20.

-Tiden är avgörande om livet kan räddas vid hjärtstopp. Eftersom svårt sjuka patienter oftast drabbas kan de inte alltid räddas även om insatsen sker direkt.

-HLR-koordinatorerna arbetar förebyggande för att förhindra hjärtstopp. Olika verktyg används för att upptäcka försämringar hos patienter i tid.

-Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ligger på första plats i landet i överlevnad efter hjärtstopp bland patienter på sjukhus där hela 43 procent av de drabbade överlever.