• Stina Edlund hemkommen från förhandlingarna i Stockholm. Foto: Tommy Pettersson

Höghastighetstågets väg genom Linköping

Det blev en lång men förhållandevis framgångsrik dag för de Linköpings politiker och tjänstemän som besökte huvudstaden för att ta del av Sverigeförhandlingens utgångsbud.

I måndags inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och en historisk process tar sin början. Förhandlingen ska avgöra vilken sträckning höghastighetsjärnvägen ska ha, var stationerna ska ligga, hur många bostäder som ska byggas och vem som ska betala vad.

 Linjal över södra Sverige

I måndags tog Linköpings kommun emot det första budet från Sverigeförhandlingen om nya järnvägar mellan de tre storstadsregionerna.

– Vi har informerat berörda kommuner och regioner om sträckningsval genom Småland och att vi inledningsvis kommer att förhandla om totalt 13 stationsorter. Nu startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg, berättade Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman och påpekar samtidigt att man lagt en linjal rakt över Småland.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet.

Lyckotalet 13

Med den nya höghastighetsjärnvägen ska resan Stockholm-Linköping enbart ta cirka en timme. Dessutom frigör den nya järnvägen kapacitet på den äldre stambanan vilket förbättrar möjligheterna för pendeltrafik avsevärt.

– Linköping är den största staden längs den sträckan och en anslutning här i centralt läge är avgörande för att säkra ett stort passagerarunderlag för de tåg som trafikerar de nya stambanorna, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Stationsorterna som finns i Sverigeförhandlingens förslag är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås och Jönköping.

– Vi anser att utbyggnaden av nya stambanor är en statlig angelägenhet som ska finansieras av staten. Kommunen är beredd att göra nödvändiga kringinvesteringar i ny centralstation och lokal infrastruktur, samt planläggning för bostäder. Vi går in i förhandlingen för att nå ett bra förhandlingsresultat och för att skapa den bästa möjliga lösningen för Linköpings framtida utveckling, säger Kristina Edlund.

Fakta:

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska gå från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

Förhandlingar kommer att inledas med kommuner och regioner om totalt 13 stationsorter.

Vidare kommer man att förhandla om den sträcka genom Småland som går via Värnamo.

Förhandlingen kommer att pågå under hela 2016 och i slutet av 2017 ska resultatet överlämnas till regeringen.