• Gunnar Gustafssons bygglovskontor får högt betyg i ny mätning. Foto: Jerry Prütz

Högt betyg till Bygglovskontoret

Placerar sig högt i ny mätning

LINKÖPING Bygglovskontoret i Linköping har klättrat rejält i SKL:s senaste mätning av kommunernas service för bygglov under 2016 och placerar sig på plats 31 av 128 när det gäller kommunernas service för bygglov.

 

I SKL:s undersökning av företagsklimatet i kommuner runt om i landet mäts sex olika myndighetsområden. Linköpings kommun deltar enbart i mätningen av bygglovshanteringen. I resultatet har följande parametrar vägts samman: information, tillgänglighet, bemötande, effektivitet, rättssäkerhet och kompetens. Totalt ligger Linköpings kommun på plats 31 av 128 när det gäller bygglov. Senast Linköping deltog i undersökningen 2012 hamnade bygglovskontoret på plats 74.

– Det är väldigt roligt att Linköping ligger i topp när det gäller service till företag på bygglovssidan. Jag är väldigt stolt över bygglovskontorets personal som hela tiden utvecklar sitt arbetssätt. Koalition för Linköping prioriterar byggande och god service för att Linköping ska utvecklas på ett bra sätt för alla medborgare, säger Gunnar Gustafsson, Miljöpartist samt ordförande i bygg- och miljönämnden, i ett pressmeddelande.

Se möjligheter

Bygglovskontoret har under de senaste åren arbetat utifrån ett målgruppsinriktat arbetssätt uppdelat på företag och privatpersoner. Parallellt har kontoret arbetat internt med attitydförändring utifrån kommunens värdeord modiga, mänskliga och mångfacetterade.

– Kontoret har utvecklats till att se möjligheter och jobba lösningsfokuserat där gott bemötande och hjälpsamhet varit viktiga faktorer inom myndighetsutövningen, säger bygglovskontoret chef Thorsten Hampusson. Bygglovskontoret fortsätter att utveckla verksamheten, bland annat genom fler och bättre e-tjänster. Tillsammans med andra förvaltningar i kommunen kommer kontoret utveckla servicen till företagen.

Bra men inte nöjd

– Att vi har hamnat i topp betyder inte att vi är nöjda. Vi kommer från bygg- och miljönämndens sida fortsätta förbättra servicen till företag och medborgare, säger Gunnar Gustafsson. Linköpings kommuns siffror finns enbart med i den digitala databasen och inte i den tryckta rapport som publicerades den 25 april. Det beror på att resultaten från Linköping ännu inte hade hunnit färdigställas när rapporten gick till tryck.