• Sukru Soner på Storan är kritisk mot förslaget till återställare av momssatsen. Foto: Tommy Pettersson

Höjd krogmoms blir valfråga

Valet till Europaparlamentet är avklarat och nu börjar uppmarschen inför höstens kommun-, landstings-, och riksdagsval. Valets huvudfrågor är naturligtvis skolan, jobben och hur välfärdstjänsterna ska organiseras.

Men en fråga som kan bli en riktig partipolitisk vattendelare är frågan om vilken momssats som ska tillämpas i framtiden.

Viktig sidofråga

Den borgerliga alliansen halverade matmomsen på krogen och hävdade samtidgt att sänkningen skapar tusentals nya jobb i restaurangbranschen. Oppositionspartierna med  Socialdemokraterna spetsen var emot och anser att sänkningen är både dyr och ineffektiv. Huruvida momssänkningen skapar nya jobb eller ej är under utredning och resultatet av den utredningen blir inte klar förrän år 2015. Men de flesta som är verksamma i branshen anser att skattesänkningar leder till att man anställer och investerar i verksamheten istället för att öka vinstuttaget. En person som varit verksam inom restaurangnäringen oerhört länge är Sukru Soner på Restaurang Storan i Linköping.

– Vi kan inte se idag vilka konsekvenser av en höjning av momsen innebär för oss men vi vet vad den sänkta momsen har gett. Vi har både anställt och satsat på investeringar i vår företag, säger Sukru Soner vidare.

– Det är olyckligt att man blandar ihop krogmomsen och matmomsen. Krogmomsen är redan 25 procent och den ska inte höjas vi pratar enbart om matmomsen. Vi på restauranger riskerar att få en höjning på maten men det får inte butikerna.

Debatten fortsätter

Många företagare inom krognäringen anser att momssänkningen gjort att svarta jobb blivit vita oh att  momssänkningen har bidragit till att antalet konkurser i branschen har minskat vilket i och för sig får stöd.

Sänkningen av restaurangmomsen kostar drygt 5,6 miljarder kronor per år och enligt branschorganisationen Visita har cirka 10 000 nya jobb skapats i restaurangbranschen sedan momsen sänktes.  SCB presenterade nyligen nya siffror som visar att branschen fortsätter att växa, vilket kan bero på olika faktorer, men debatten lär pågå fram till valet.