• Jakob Björneke pekar på att resultaten går åt rätt håll för skolorna. Foto: Tommy Pettersson

Höjda skolresultat i Linköping 2016

Rankinglistor och jämförelser mellan olika kommuner haglar över oss medborgare. Ganska ofta rör dessa jämförelser upp känslor hos kommunpolitiker och berörda tjänstemän.

Senast i raden av "tävlingar" är en som talar om vilken kommun som är bäst i Sverige när det gäller skolor.

Bäst i länet är Ydre, Vadstena, Kinda, Söderköping och Ödeshög. Ockelbo, Grästorp och Nykvarn placerar sig bäst i landet visar nu SKL:s öppna jämförelser för grundskolan 2016.

Skolresultaten ökar i Linköping

Även om inte Linköpings skolor ligger i topp enligt SKL så har kommunens skolresultat har höjts i under det senaste året. I våras var det genomsnittliga meritvärdet 230,4, en höjning från 225,8 året innan. Även andelen behöriga till yrkesgymnasium ökar i socialt utsatta områden.

– Det är glädjande att se skolresultaten höjas i Linköping. Linköpings skolor är bra och det är viktigt att våra barn och unga får med sig de kunskaper de behöver inför gymnasiet. Samtidigt får vi aldrig vara slå oss till ro, vi arbetar hårt varje dag för att göra Linköpings skolor ännu bättre, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S).

Elevernas olika förutsättningar

För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde.

Undersökningen visar också att behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat för de flesta elevgrupper. I gruppen nyinvandrade elever ökar andelen behöriga till gymnasieskolan från 26 till 30 procent. Däremot minskar behörigheten för elever med okänd bakgrund, det vill säga den grupp som framför allt består av asylsökande elever.