• Rebecka Gabrielsson och idéskissen över Tinnisområdet. Foto: Julia Kimell
  • Där Rebecka Gabrielsson pekar med pennan planeras en bilväg. Alltför nära Tinnerbäcksbadet om man frågar Folkpartiet. Foto: Julia Kimell

Höjer rösten mot Tinnis-utbygge

I veckan överlämnade Folkpartiet namnlistor mot den planerade dragningen av Snickaregatan invid Tinnerbäcksbadet, till kommunen. Anledningen är att de tycker bilvägen går för nära badet, och att det påverkar badets nu harmoniska atmosfär negativt.

– Vi vill bevara och utveckla Tinnis och hålla kvar det som ett grönt område. Det ska vara en fristad från stadens brus där man kan ligga och sola utan att ha bilar bara meter ifrån sig, säger Rebecka Gabrielsson som är Folkpartiets toppkandidat till kommunfullmäktige i Linköping.

I förslaget till utvecklingsplan för Linköpings innerstad finns en skiss över området kring Folkungavallen, där det tydligt framgår att Snickaregatan ska förlängas längs Tinnerbäcksbadets östra sida. Tjocklek och anslutning till nuvarande Snickaregatan och Lasarettsgatan signalerar att det är en bilväg, och inte gång- och cykelbana. Det är just denna väg som väcker uppror hos Folkpartiet.

– Vi har starka synpunkter på den delen av planerad bostadsbebyggelse som är på den sidan av parken. Vi vill snarare skärma av parken från bruset. Vi märker att det här är en fråga som berör, och hoppas att övriga partier lyssnar, säger Folkpartiets Daniel Andersson.

Medborgardialog

Just nu och fram till den 31 oktober pågår en medborgardialog där var och en ska få komma med synpunkter. Därefter tar kommunens politiker ställning till de inkomna synpunkterna.

– Vi pratade om detta redan i maj, och många har blivit väldigt upprörda över planerna. Om vi inte sätter stopp nu innan medborgardialogen är över vet vi inte vad som händer. Från början var vi mot att Folkungavallen skulle rivas, men nu gäller det att göra det bästa av det. Ju mer förtätning vi får i staden, desto viktigare är det med gröna frizoner. Vi är en sommarstad där folk stannar hemma, vi måste ta ansvar för vårt kulturarv!

– Just nu är det enbart på idéstadiet, men så fort ett politiskt beslut tagits är risken stor att det blir verklighet. Därför anser vi att frågan hanteras innan planen fastställs.