• Ann Ögård Stern har haft en brokig bana fram tills idag, men nu satsar hon hundra procent på sitt företag Örminge Human och Hästhälsa. Foto: Dennis Petersson
  • Med ett helt nytt ridhus kunde hon utöka sin verksamhet betydligt. Foto: Dennis Petersson
  • Företagaren värnar om helheten. "Ryttare och häst är ett enda ekipage", säger hon. Foto: Dennis Petersson
  • Örminge Skattegård ligger strax utanför Linköping. Foto: Dennis Petersson
  • Med hjälp av fokuserad shockwave kan hon behandla många skador hos både hästen och ryttaren. Foto: Dennis Petersson

Hon värnar om hela ekipaget

"Ryttare och häst är en enda helhet"

På Örminge Skattegård har den certifierade equiopaten och massageterapeuten Ann Ögård Stern en unik verksamhet. Här behandlar hon så väl hästar som människor, med avancerad och nytänkande teknik, och intresset bara växer. – Jag vill så gärna visa upp att den här metoden finns, säger hon.

Ridsporten är tuff och skador är vanliga. Allra mest handlar det om belastningsskador, både hos ryttare och häst. För att hitta orsaken till problemet måste helheten undersökas, något som Ann Ögård Stern värnar om genom sitt företag Örminge Human och Hästhälsa. När hon först utbildade sig till equiopat (ortopedisk mjukdelsspecialist på häst) insåg hon att många problem var relaterade till ryttaren.

– En del kom till mig och sa att det var något fel på deras häst, men i många fall berodde det på ryttarens problem, så nu jobbar jag mer med en helhetssyn och därför utbildade jag mig också till massageterapeut. Många behandlingar som jag gör är för att förebygga skador, jag hittar överansträngningar, spända muskler och obalanser innan det hunnit bli "veterinärläge", berättar Linköpingsföretagaren och fortsätter:

– Hästar är ju duktiga på att dölja smärta och att kompensera över ett problem, så det är bra att försöka hitta dem i tid. Att jobba förebyggande borde fler göra och likadant borde fler människor lyssna på signalerna från kroppen. Smärta och värk är ju kroppens sätt att tala om att något behöver ses över, behandlas och sedan rehabiliteras.

Brokig bana

Hon började som gymnasielärare, fortsatte som marknadsekonom för att sedan starta inredningsföretaget House for Life. Vid sidan av detta har hästintresset alltid funnits och år 2005 flyttade hon in på Örminge Skattegård utanför Linköping tillsammans med familjen. Därefter har hon drivit en inackorderingsverksamhet för hästar innan hon utbildade sig till equiopat och massageterapeut. Nu, med ett helt nytt ridhus och behandlingsavdelning för både människa och häst till sitt förfogande, kan hon satsa hundra procent på sitt företag och göra behandlingarna ännu mer effektiva.

– För ett år sedan blev hela byggnationen klar här vid gården så sedan dess har jag haft möjlighet att ta emot kunder här, och det blir bara fler och fler hela tiden. Det har blivit att jag mest jobbar med fokuserad shockwave numera, då allt fler märker hur framgångsrikt det är, och jag vill så gärna visa att den här metoden finns för ännu fler, berättar Ann.

Akustisk teknik

Med hjälp av ljudvågor kan man hitta de vävnader där skadan sitter, behandla på rätt ställe och på det viset även sätta igång kroppens egna system vilket gör att läkningen får en skjuts. "Det är en väldigt avancerad teknik med 30 års forskning bakom", berättar equiopaten när hon förklarar metoden.

– Jag säger inte att man löser alla problem med den här tekniken, men för många skador skulle man inte behöva spruta eller skära för att göra människor och hästar friska, den här behandlingen skulle kunna vara ett alternativ.

Utbildningar

Redan nu har företagaren anordnat ett antal kurser vid den nya verksamheten, bland annat yoga för ryttare och kinesiotape för häst. I framtiden planerar hon ytterligare kurser, med ett stort och varierat utbud.

– Jag jobbar för att hjälpa både hästar och människor till ett friskare liv, avslutar Ann.