• Nu hotar avhysning från Grännäs och en osäker tillvaro för Christina Söderholm. Foto: Tommy Pettersson

Hotas av vräkning och kronofogden

Har hamnat i kommunal byråkratisk kross

Christina Söderholms kamp mot myndigheternas, Strängnäs kommun, maktinriktade hantering fortsätter nu sin tragiska gång. Hon hotas av vräkning från sitt behovsanpassade vårdboende vid Grännäs Strand i Valdemarsvik och i förlängningen finns även hot om kronofogden i bakgrunden.

 

Om en vräkning blir av leder det till en placering på ett gruppboende, Storken i Strängnäs, ett boende som inte kan tillgodose hennes speciella behov av vård.

IVO anmälan

Den 17 e februari 2017 lämnade Christina Söderholm, via sitt ombud "Igne advokatbyrå", in en IVO anmälan mot socialnämnden i Strängnäs kommun. I anmälan anfördes bland annat att Christina inte kommer att få den vård som hennes funktionshinder kräver och att det är förenligt med allvarliga problem om kommunen genomdriver en flytt till ett nyanlagt vårdboende 30 mil bort från det nuvarande boendet.

Nu har IVO svarat att Söderholms anmälan inte föranleder någon tillsyn från myndighetens sida men ålägger Strängnäs kommun att svara på IVO:s/Söderholms frågor om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,  enligt socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. I det svar som kommunen ger till IVO:s/Söderholm upprepas att ett erbjudet vårdalternativ, Storken, är ett fullgott alternativ. Detta alternativ har redan tidigare tillbakavisats med stöd av läkarutlåtande bland annat. Kommunen hävdar man  också att Christinas nuvarande vårdboende har motverkat ett samarbete och stärkt hennes oro. Något som Christina Söderholm absolut inte håller med om.

Vem ska företräda?

Christina Söderholm har nu fått ett så kallat "gynnande biståndsbeslut" från socialnämnden i Strängnäs som sträcker sig till den 30 juni 2017 som innehåller gruppboende på Storken i Strängnäs och ingenting annat. Om detta ultimatum inte bejakas av Christina anser man från kommunens sida att hon dessutom avsäger sig rätten till ett i form av särskilt boende.

Förutom svaret  på den aktuella IVO anmälan har överförmyndarnämnden i Eskilstuna - Strängnäs kommun i februari 2017avslagit en begäran, från Maria Andersson, att få ett förvaltarskap beviljat för Christina Söderholm. Förvaltarskapet skulle kunna ta ansvar och bevaka hennes rättigheter och hennes behov av särskilda vårdinsatser. Strängnäs hävdar vidare att Söderholm inte vill samarbeta med kommunen kring den påtvingade avflyttningen istället har man fört fram att hon står fri att byta kommun.

Mals ned i byråkratiska kvarnar

Christina Söderholms berättelse är en tragisk berättelse om felaktiga diagnosticeringar, otillräckliga operationer och en total oförmåga att kommunicera mellan de inblandade aktörerna, inom den offentliga sektorn, och gentemot en medborgare som inte kan klara sig själv. Christina Söderholm föddes i Vimmerby 1969 med vattenskalle, hydrocefalus. Christina fick strax innan hon fyllde två år en shunt inopererad och hela livet låg framför henne. Men efter skolan och framför allt årskurs sex har hennes vardag varit kantat med upp och nedgångar av det osedvanliga slaget.

Christina beviljades 2013 bistånd i form av särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Eftersom det inte fanns plats för Christina i Strängnäs fick hon en placering i ett särskilt boende på Grännäs Strand. Socialnämnden i Strängnäs har i beslut den 29 juni 2016 avslagit Christinas ansökan om att få bo kvar på det boende som väl tillgodoser hennes speciella behov. Ett avslag som har orsakat förtvivlan och förvirring. Vad som följt därefter är överklagande av det kommunala beslutet och en mycket fortsatt bristfällig kommunikation mellan kommunen och Christina.

Frågan som inställer sig vad händer nu fram till sommaren och vad kommer att ske den 30 juni?