HSB och Stångåstaden byter

Bostadsmarknaden är het i Linköping och ränteläget hyfsat stabilt i Sverige än så länge. Det gör att det rör på sig inom byggbranschen i tillväxtkommuner.

HSB Östergötland och Stångåstaden genomför nu fastighetsaffärer i form av ett byte av bostäder i Berga mot byggrätter i Övre Vasastaden Hur bytet exakt går till och vad det innebär i pengar räknat finns inte framme på bordet än.

Två olika projekt

Stångåstaden förvärvar alltså cirka 190 byggrätter från HSB Östergötland i Övre Vasastaden och i affären ingår även att HSB förvärvar fastigheten Luftspanaren 1 med adress Luftvärnsgatan 38-92 i Berga. Försäljningen har godkänts av både Stångåstadens och HSB:s styrelser och hyresgästerna har informerats via brev.

– Vi hade kvarteren ihop med HSB och det blir alltid mer komplext då. Nu tror vi att kan hålla tempot uppe i byggandet i Övre Vasastaden samtidigt som HSB kan göra Bergastadsdelarna ännu mer attraktiva i framtiden. Bytesaffären är viktig därför att den ger oss också byggrätter i ett mycket bra och attraktivt läge i en situation med stor bostadsbrist. Det arbetet underlättas av fler aktörer i Berga som värnar om en trivsam boendemiljö för hyresgästerna, säger Fredrik Törnqvist, vd för Stångåstaden och han får medhåll av kollegan i HSB.

– Vi går ifrån byggrätterna i kvarteret Agraffen där Priso ligger idag för att kunna förvärva fastigheter i Berga. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra medlemmar ännu fler hyreslägenheter. I ett något längre perspektiv finns det planer på att modernisera och utveckla boendemiljön för att skapa ett ännu mer attraktivt bostadsområde där människor vill bo, leva och trivas, menar, menar Peter Lindgren, vd för HSB Östergötland som också betonar att man nu har så pass mycket byggrätter som man behöver för tillfället. HSB köpte för ett par år sedan 200 lägenheter av Stångåstaden i Berga och de ska nu, liksom de nyinköpta bostäderna, genomgå grundlig renovering.

Behovet ska byggas bort

Linköping har stort behov av nya bostäder. Bytesaffären innebär att Stångåstaden tar över två hela kvarter i Övre Vasastaden som tidigare delats med HSB. Samtidigt förvärvar HSB kvarteret Luftspanaren 1 i Berga från Stångåstaden. Kvarteret omfattar 198 lägenheter.

Tillträde sker den Förste december 2014.

– Förvärvet av byggrätterna i Övre Vasastaden gör att vi får rådighet över kvarteren själva vilket underlättar byggnationen av de nya bostäderna, säger Anders Stjärnberg, fastighetschef Stångåstaden. Byggprocessen kommer att kunna drivas snabbare och mer kostnadseffektivt på det här sättet.