• Bakom Anders Stjärnberg och färdigbyggda brf Rotundan växer brf Spelmannen upp. Foto: Tommy Pettersson
  • År 2010 påbörjades planeringen för HSB:s första bostadsrättsförening i Folkets Park, HSB brf Dansbanan som nu står färdig och inflyttad. Foto: Tommy Pettersson

HSB:s nya utmaningar

I Östergötland

LINKÖPING I augusti 2016 tillträdde Anders Stjärnberg sin vd-post i HSB Östergötlands och det var en organisation som stod inför stora utmaningar inte minst med tanke den efterfrågan på nya bostäder som finns i regionen

 

I år bygger HSB Östergötland ett stort antal bostäder i Linköpingsområdet ibland annat Folkets Park, Berga och i Vallastaden. Men man bygger även i Mjölby och har även nya bostadsprojekt på andra orter i regionen, till exempel i Motala och Vadstena. HSB har en imponerande projektportfölj där cirka 500 bostäder är i ett planerings- eller byggskede.

Rutinerad vd

Anders Stjärnberg har arbetat i branschen sedan 1996. Efter sin ingenjörsexamen vid Linköpings universitet, arbetade han inom Lundbergkoncernen, bland annat i rollen som vd i ett av deras dotterbolag.

Började sedan på Stångåstaden 2009 där han var fastighetschef och nu är han alltså på HSB Östergötland.

– Bostadsbristen är en prioriterad fråga och HSB Östergötland är och vill fortsätta vara en stark aktör för att skapa bra boenden. Jag har förmånen att leda ett mycket väl fungerande företag med ett starkt varumärke, stark lokal närvaro, intressanta projekt och kompetenta medarbetare och det är väldigt stimulerande, säger Anders Stjärnberg.

Växande organisation

HSB Östergötland har cirka 16 300 medlemmar, 145 bostadsrättsföreningar och knappt 1400 hyresrätter. Verksamheten är förlagd till västra Östergötland och sträcker sig till södra Närke. Totalt har HSB Östergötland ungefär 100 medarbetare och koncernen omsätter cirka 300 miljoner kronor.

– Fokus på mitt uppdrag är att, tillsammans med våra medlemmar och medarbetare, se till att bostadsrättsföreningarna erbjuds enkla och kostnadseffektiva tjänster och att utveckla bostadsbyggandet. På så sätt vill jag stärka marknadspositionerna i vår HSB-region från Hallsberg till Linköping.

Folkets Park

Ett stort projekt som är inne i slutfasen är den stadsdel som håller på att ta form i gamla Folkets parkområdet i Linköping. HSB har förvandlat ett outnyttjat område till ett modernt bostadsområde i en växande stad som ropar efter nya bostäder.

År 2010 börjades planeringen för HSB:s första bostadsrättsförening i Folkets Park, HSB brf Dansbanan med 51 lägenheter och drygt två år senare började byggnationen och huset växte fram. I oktober 2015 var huset klart och det blev senare miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad nivå silver, vilket motsvarar en högre ambitionsnivå än myndighetskrav.

För att ge så goda förutsättningar som möjligt vid nyproduktion och borga för god kvalité har HSB som mål att deras nybyggda bostadsrättsföreningar skall certifieras enligt modellen Miljöbyggnad. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå nivå brons, silver eller guld. HSB har som ambition att all nyproduktion ska uppnå nivå silver.

– På HSB Östergötland är arbetet med hållbar utveckling sedan länge i full gång. Ett led i detta arbete är just att certifiera nyproducerade bostäder enligt Miljöbyggnad. Likaså är miljöcertifieringen ett steg i HSB:s centrala strategi att minska koldioxidutsläppen med 50 procent från år 2008 fram till år 2023, säger Anders Stjärnberg.

Spelmannen startar

Men HSB slår sig inte till ro med alla dessa projekt utan siktar hela tiden framåt mot nya spännande utmaningar.

– I början juni har vi säljstart av brf Spelmannen med 63 lägenheter i norra delen av Folkets park. Det blir då det sista kvarteret i området. Det innebär att vi sedan första byggstart har producerat nästan 400 bostäder här i Folkets Park, berättar Anders Stjärnberg och fortsätter.

– Jag vill också framhålla att vi bygger 60 lägenheter i Mjölby nu eftersom det inte enbart i Linköping som behovet av bostäder växer.

Klassiskt sparande hos HSB

Det som även är värt att skriva om är att en av det kooperativa HSB:s grundbultar, bosparandet växer så det knakar. Under år 2016 ökade bosparandet markant vilket är bra för alla parter, medlemmar, medlemsföreningar och för samhället.

Digitala Portalen

Under 2016 har en omstrukturering av HSB:s IT-miljö pågått och det påverkar naturligtvis hela organisationen.

– Med det nya IT-verktyget närmar vi oss en "24/7" ambition. Det vill säga att vi ska kunna vara tillgängliga alla dagar i veckan, dygnet runt. Med IT-verktyget frigör vi också värdefull tid för våra medarbetare som då kan användas för mer värdeskapande verksamhet för våra medlemmar och medlemsföreningar, avslutar Anders Stjärnberg.