• Folkpartiets Monika Broman och Daniel Andersson lyfter särskilt äldre- och tiggarfrågor. Foto: Julia Kimell

Humanitet i fokus när FP går till val

Folkpartiet satsar stort på de mjuka frågorna nu när det lider mot val. Fem av frågorna är hur tiggarproblemet ska lösas, förslag på jourpersonal för kvinnor som utsätts för våld, omsorgsgaranti och fritidssysselsättning för äldre samt åtgärder för att fler funktionsnedsatta ska kunna ges arbetet.

– De sociala frågorna hamnar lätt i skymundan när valdebatten allt mer handlar om ekonomi. Vi vill se en långsiktig lösning i tiggarnas hemländer. Vi i Folkpartiet vänder oss starkt emot de röster som vill se ett tiggeriförbud. Fattigdom och tiggeri är inte ett brott. Det de behöver är stöd och hjälp för att kunna försörja sig själv och sina familjer i hemlandet. Det är svårt när det varken finns tillgång till skola eller jobb, men tills det händer vill vi visa empati och erbjuda mat här i Linköping, och tak över huvudet när det är kallt. Även om många motsätter sig att det satsas pengar på dem, säger Daniel Andersson, som är trea på Folkpartiets kommunvalsedel.

Kvinnor flyr på helger

Folkpartiet lyfter även frågan om kvinnofrid och elektroniska fotbojor. De som har kontaktförbud ska oftare tvingas bära fotboja och dömas till att inte vistas i samma kommun som där den drabbade leder.

– Vi vill skärpa straffsatserna för överträdelser. Vi vill också ge ökat stöd till kvinnor som flyr från en slående partner. Det behöver finnas ett bättre stöd på helger, just eftersom många börjar tvivla första natten hemifrån. Särskilt om de har barnen med sig och återvänder till hemmet. Vi behöver en person som kan ge stöd och sitta med. Ett förslag är att detta kan lösas i samband med kvinnojouren, säger Daniel Andersson och konstaterar att det här inte handlar om stora pengar då sådana här utryckningar kan behövas varannan vecka i snitt, men att det är pengar som gör enorm skillnad.

Socialt äldreliv

Monika Broman som är ledamot i äldrenämnden lyfter fram en annan viktig fråga som kan ge ökad livskvalitet och på sikt socioekonomiska konsekvenser.

– Vid pensioneringen mister många de sociala band man hade innan och endel går rakt in i ensamhet. Isolering är ett problem det inte talas högt om, och därför vill vi se fler träffpunkter i fler av kommunens stadsdelar, säger hon.

– Många äldre är aktiva, men inte alla. Att ge varandra stimulans och mening i livet kan skjuta på demensen. Vi hoppas på att pensionärsorganisationer kan gå in och stötta upp så vi kan ha dessa ”fritidsgårdar för äldre”. Önskvärt är även att man redan vid 65 tar upp kontakterna så blir det lättare än om man börjar gå dit som 80-åring.

Dessutom vill man införa en omsorgsgaranti som går ut på att den vård och den stimulans man har rätt till ska åtgärdas med en gång och dessutom ska individen få tillbaka pengarna på den avgift man betalat. Något som låter självklart men som det är nu är det kommunen som får pengarna tillbaka som vite.