• Peter Thomsson, överläkare i ögonsjukvård menar att riskerna med ögonlaser är små. Foto: Anna Ek
  • Peter Thomsson, överläkare i ögonsjukvård menar att riskerna med ögonlaser är små. Foto: Anna Ek

Hur farligt är ögonlaser?

Ögonlaser har blivit populärt under de senaste decennierna och allt fler får sin syn korrigerad genom en mindre operation. Peter Thomasson, överläkare på Ögonkliniken Vrinnevi, reder ut några frågetecken kring ögonlaser. Landstinget gör inte några synfelskorrigeringar genom laser och det beror på att ingreppet räknas som kosmetiskt.

– Om man vid vissa ögonsjukdomar har problem med hornhinnans ytskikt kan man ibland göra laserbehandling inom landstinget men inte om det handlar om att slippa glasögon. Det senare är inte sjukvård utan istället att betrakta som kosmetiska ingrepp.

Finns risker

Peter Thomasson menar att det finns risker med ögonlaser men att de är små eftersom behandlingarna nu har gjorts sedan sent 1980-tal och metoderna efterhand förfinats. Inflammationer och infektioner förekommer men är ovanliga.

– Metoderna har blivit säkrare och med den erfarenhet och den mängd ingrepp som gjorts så är riskerna små. Men det är viktigt att undersöka ögonen noggrant innan behandling, ögonlaser kan inte fullt ut korrigera hur stora synfel som helst. Det finns också ögontillstånd där man absolut inte ska göra laserbehandling på hornhinnan. Dessa upptäcks vid den noggranna förundersökning som laserbehandlande kliniker gör innan beslut om behandling tas. Vi har sett några patienter som gjort sin behandling utomlands på semestern och fått problem efteråt med komplikationer eller kvarvarande synfel. Vill man verkligen slippa glasögon är ögonlaser utförd i Sverige av seriösa välkända företag i branschen säkrare.