• Johanna Palmér menar att det är viktigt att bygga ihop storstadsregionerna. Foto: Elin Elmby
  • Anna Lövheim höll ihop hela jobbkonferensen. Elin ELmby

Hur många jobb ger Ostlänken?

Oavsett om byggstarten av Ostlänken blir försenad eller ej i Norrköping, i och med att Trafikverkets upphandling av entreprenörer tydligen inte går som på räls, kommer projektet att dra med sig ett stort antal nya jobb till regionen.

Ostlänken, som börjar byggas någon gång i höst genom en flytt av godsbangården och bygget av Kardonbanan i Norrköping är en oerhört viktig faktor för tillväxten i regionen.

Ytterligare årsarbeten

Igår kom den tredje tillväxtrapporten från Östsvenska handelskammaren som beskriver att det blir ännu fler jobb än vad de två tidigare rapporterna visat. Föregående undersökningar har visat att det krävs 19 000 årsarbeten för att klara bygget.

Det genom byggandet av själva järnvägen samt resecentra i städerna längs sträckningen. Igår presenterades alltså den tredje rapporten som East Sweden Infra Cluster tagit fram. I den finns det prognos på ytterligare 6000 årsarbeten och det i kringliggande branscher såsom handel och restaurang.

– Vi kommer nu med en kvalificerad gissning krig jobbtillväxten och den här gången har vi också räknat på områden som ligger runt omkring byggbranschen och dessutom har vi skrivit upp antalet tack vare Sverigeförhandlingens resultat om ett kommunalt löfte om bostadsbyggande, säger Johanna Palmér vd på Östsvenska handelskammaren i en kommentar.

En procents ökning

Under ett mötet igår i Norrköping presenterades siffror som hävdar att Ostlänken kommer generera totalt cirka 25 000 årsarbeten, ytterligare 6000 mot vad de tidigare rapporterna visat, vilket skulle innebära en ökning av den östgötska och sörmländska arbetsmarknaden med en procent.

– Vi har i de tidigare rapporterna sett att Ostlänken betyder mycket för vår region och framförallt för de branscher som direkt berörs, såsom byggbranschen. I den här rapporten ser vi att Ostlänken även kommer att betyda mycket för kringliggande branscher, säger Anna Lövheim näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren som även påtalar att projektet kommer också leda till ett totalt sett större bostadsbestånd och ökat inflyttande till regionen.

– Ostlänken är här och nu. Det är inte något som kanske händer i framtiden. Så det gäller att vi tillsammans i regionen mobiliserar och kraftsamlar för att klara den här utmaningen och möjligheten. Det här är århundradets tillväxtchans för våra företag, menar Anna.