Hur mår ungdomarna?

Nästan var femte elev i tvåan på gymnasiet känner daglig oro eller ångest. Det visar undersökningen ”Om mig” där 6 300 elever svarat via en webbenkät.

Region Östergötland, kommunerna och Länsstyrelsen vill kartlägga hur de östgötska ungdomarna mår och skickade därför för andra året ut enkäter till elever i grundskolans år 8 och gymnasieskolans år 2.

77 procent av de tillfrågade svarade på undersökningen och resultatet visar att de flesta av ungdomarna mår bra. För att må ännu bättre beskriver ungdomarna att de kan förbättra sina sov-, motions- och kostvanor samt få minskad stress från skolan genom bättre planering av läxor och prov.

– Ett viktigt syfte är att göra ungdomarna delaktiga i frågor som rör deras hälsa. De har själva varit med och tagit fram frågorna och vi har tagit hänsyn till förbättringsförslag som de har gett efter första enkäten, säger Emma Hjälte, Region Östergötlands samordnare för Om mig.

Killar mår bättre

Även om de flesta av eleverna mår bra finns det fortfarande en andel som inte gör det. De tillfrågade killarna mår generellt bättre än tjejerna och de som uppgett annan könstillhörighet mår sämst. 15 procent av de tillfrågade högstadieeleverna och 17 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna uppger att de känner daglig oro eller ångest. Nio procent av grundskoleeleverna och fem procent av gymnasieeleverna är mobbade, endast hälften har fått hjälp av någon vuxen.