• Östgötamusiken vill stå utanför det nya bolaget. Foto: Tommy Pettersson

Hur ska det gå för scenkonstbolaget?

Nu skärps tonen och sprickan vidgas i frågan om det nya scenkonstbolaget i Östergötland. Det förslag som plockats fram av Marie Morell, landstingsstyrelsens ordförande, Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping och Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping är på väg att falla ihop totalt.

Östgötamusikens styrelse har tidigt sagt nej till ett gemensamt bolag tillsammans med Östgötateatern och Norrköpings symfoniorkester. Linköpings kommun valde att flytta fram sitt beslut och så gjorde landstinget också, förmodligen för att man inte hade en majoritet. Paul Lindvall gjorde sedan ett försök att rädda situationen genom att föreslå ett bolag med endast två organisationer ingående där Östgötamusiken lämnades utanför. Men nu verkar det som om kompromissförslaget inte når ända fram.

I Norrköping finns redan ett ja tack-beslut men detta beslut var under förutsättning att Linköping och landstinget skulle säga ja också vilket nu förefaller som en utopi.

Sjunger inte i samma tonart

Den regionala kulturen utvecklas inte av att slå ihop institutionerna till ett stort företag menar Folkpartiet i Linköping och säger därför nej till en sammanslagning. Var Socialdemokraterna i Östergötland står efter denna vändning är oklart.

Under drygt ett års tid har olika utredningar arbetat med att ta fram förslag på hur Östgötateatern, Östgötamusiken och Norrköpings symfoniorkester ska kunna slås samman till ett enda stort företag. Folkpartiet i Linköping ser tre allvarliga problem med en sammanslagning.

– För det första har utredningarna inte kunnat belägga att det finns samordningsvinster att göra. Istället ser vi folkpartister att det finns det en risk att krocken mellan organisationskulturer minskar kostnadseffektiviteten. För det andra tror vi att det kommer bli svårare att få sponsring och donationer till verksamheterna under ett gemensamt företagande. Och för det tredje är vi oroade över att kulturorganisationernas integritet och kulturella frihet på sikt riskerar att undergrävas om de blir en del av ett gemensamt bolag. Folkpartiet vill istället se ett ökat samarbete inom ekonomi, administration och marknadsföring inom ramen för självständiga kulturinstitutioner, säger Folkpartiets Rebecka Gabrielsson, ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Linköping samt ordförande i Arenabolaget.

In med mer pengar

I samband med att bolaget ska bildas föreslås även Linköpings kommun betala ytterligare 3,2 miljoner kronor årligen till det nya bolaget. Kulturinstitutionerna välkomnar säkert mer resurser till kulturen men frågan är om det gynnar kulturen att gå samman i ett bolag. Folkpartiet i Linköping vill istället använda pengarna till att utöka Östgötateatern med en permanent mindre ensemble förlagd i Linköping.

– När verksamheter ska tvingas in i en gemensam organisation så riskerar det ge allvarliga kulturkrockar, effektiviteten riskerar sjunka och verksamheten riskerar drunkna i de andras skugga, säger Rebecka Gabrielsson.