• Åsa Regnér tycker att konferensen var ett utmärkt tillfälle för kommuner att diskutera frågan. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Hur ska vi hjälpa utsatta EU-medborgare?

Stort intresse för konferens

Konferensen Vem tigger på våra gator och vad gör vi? väckte hela Sveriges intresse. Över 300 personer samlades i Linköping för att diskutera hur de utsatta personerna ska få hjälp och vilka utmaningar som finns.
Hösten 2013 startade Linköpings kommun ett samarbete med
Linköpings stadsmission för att stödja tiggarna med mat, rådgivning och
härbärgen under vintern. För tio månader inleddes även samtal mellan kommunen
och Hjärta till Hjärta. Samtalen ledde till ett samarbete som bestod av två
delar - en resa till Rumänien och konferensen.

Insatser under lång tid

– Målet med konferensen är att försöka hitta svar, men framför
allt att träffas och diskutera frågan, säger Eva Lindh, ordförande för
omsorgsnämnden.
Hon förklarar hur Linköping skiljer sig jämfört med andra
kommuner:
– I Linköping har vi gjort insatser under en förhållandevis
lång tid. Det har berott på att alla partier har varit ganska överens kring hur
vi ska möta utsatta EU-medborgare, med ganska menar jag att SD inte har deltagit
i detta. Det är också speciellt att vi har gjort resan och att vi har fört
samtalen över våra gränser. Men det är svårt att tala om vad andra kommuner ska
göra.

”Glad över att konferensen arrangeras”

På konferensen fanns bland annat Åsa Regnér, barn- äldre och
jämställdhetsminister, som tidigare har varit i Linköping för att se hur man
arbetar med utsatta EU-medborgare här.
– Jag är väldigt glad över att konferensen arrangeras. Det är
en angelägen fråga som berör både den nationella och kommunala nivån.
Konferensen är ett utmärkt tillfälle för kommuner att träffas och diskutera hur
man hanterar den här frågan i dag. Sedan regeringen tillträdde har vi arbetat
mycket med frågan och vi har haft en hel del kontakt med Sveriges kommuner och
landsting, berättar Åsa Regnér.

Nationell samordnare

Förra torsdagen tillsatte regeringen en nationell samordnare
för utsatta EU-medborgare vid namn Martin Valfridsson. Han ska samla in
kommuners intryck för att stärka dialoger mellan kommunerna, han ska även
återföra synpunkterna till regeringen. Dessutom ska han följa upp
frivilligorganisationers erfarenheter av samarbeten med byar och städer i bland
annat Rumänien för att se hur till exempel studier och småföretagande har
fungerat.
– Martin Valfridsson har ett väldigt viktigt uppdrag att jobba
med det här. Han kommer inte att lösa frågan nästa vecka, och inte heller om ett
år när han ska lämna sin rapport, så vi förutser att uppdraget behöver
förlängas, säger Åsa Regnér.

”Försörja sig i sitt hemland”

Eva Lindh hoppas att Linköping kan fortsätta att hjälpa
utsatta människor som man gör i dag, och utveckla möjligheter till samtal.
– Vad är målet med allt? Att de människor som känner sig
tvingade att komma till Sverige och tigga ska ha en möjlighet att försörja sig i
sitt hemland. Det är vad de själva vill, de vill ju inte lämna sin familj.
För att kunna göra det krävs det att exempelvis Rumänien tar
de möjligheter som finns, när det gäller bland annat medel från EU-fonder, menar
Eva Lindh.