• Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror. Foto: Tommy Pettersson

Hyreshöjning med 46 kronor

Nu är de nya hyrorna klara för Stångåstadens bostadsbestånd i Linköping. 18 500 lägenheter finns i beståndet varav 4 200 är studentbostäder. Alla lägenheter i bolaget omfattas dock inte av avtalet.

Den nyligen gjorda hyressättningen kan även ses som ett riktmärke för andras företags hyresförhandlingar i kommunen.

Höjs med 0, 7 procent

Stångåstaden och Hyresgästföreningen har alltså kommit överens om nya hyror för 2016 från och med förste juni och överenskommelsen innebär en höjning med 0,7 procent. För en snittlägenhet blir det en höjning med cirka 46 kronor per månad.

– Jag är nöjd att vi kommit överens i årets förhandling,. Vi satsar hela tiden på att ta hand om våra kunder och fastigheter. Och vi bygger nytt för att lösa bostadsbristen. Därför är det viktigt att vi får täckning för kostnadsökningar så att vi kan säkerställa att vi kan bibehålla en hög kvalitet och service och klara av rekordstora investeringar, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Underhåll höjer hyror

Framför allt är det ökade kostnader för drift, som till exempel fastighetsskötsel, reparationer och underhåll samt taxor som gör att Stångåstaden behöver höja hyrorna. De nya hyrorna gäller från och med i juni och nästa höjning sker tidigast förste april 2017.

Delar av Stångåstadens nyproducerade bostäderna omfattas inte av den nyligen förhandlade hyreshöjningen och hyresgästföreningen menar att nivån är acceptabel.

– Det är viktigt för oss att hålla nere hyreshöjningarna. En stor del av hyresgästernas inkomst läggs på hyran och varje krona räknas för många.Vi måste också bevaka så att inte bostadsbristen driver upp hyrorna. Nivån på höjningen är den lägsta på tio år, vilket bekräftar vår bild av att det finns fortsatt goda förutsättningar för låga hyreshöjningar, säger Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen.