• En nöjd vd för Stångåstaden, Fredrik Törnqvist. Foto: Tommy Pettersson

Hyrorna klara för Stångåstadens hyresgäster

Nu är det färdigförhandlat om hyror för Stångåstadens hyresgäster och det blev en blygsam höjning på under en procent denna gång.
Stångåstaden och Hyresgästföreningen Linköping har alltså träffat en överenskommelse med en höjning på 0,9 procent från och med den förste februari 2015 höjningen gäller för bolagets cirka 14 100 lägenheter.

53 kronor per månad

Höjningen innebär att en trerumslägenhet på 71 kvadratmeter som idag kostar 5 900 kronor i månaden där kommer hyran att höjas med 53 kronor per månad.
– Vi är väldigt nöjda med förhandlingsklimatet och att ha träffat en konkurrenskraftig överenskommelse på rimlig nivå som samtidigt ger oss möjlighet att behålla en hög nivå på vårt underhåll och vår kundservice, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden och fortsätter.
– Vid årets hyresförhandlingar har vi vägt in Stångåstadens samt hyresgästernas framtida behov och önskemål. Hyreshöjningen är lägre än på senare år tack vare få vakanser och historiskt låga räntekostnader. 
De kostnadsökningar som finns är bland annat relaterat till fjärrvärme och fastighetsskötsel samt förstärkning av organisationen för att klara kraftigt ökat bostadsbyggande.

Underhåll och kundservice

Stångåstaden har under de senaste åren satsat stora resurser på underhållet till en för branschen hög nivå. Stångåstaden avser att fortsätta den satsningen på underhållet och genomföra nödvändiga upprustningar av bolagets fastigheter, ökade satsningar på utveckling av bostadsområden samt fortsätta förbättra kundservicen.
– Årets förhandlingar har handlat om vilka förbättringar som kommer hyresgästerna till del för den begärda höjningen. Det gynnsamma ränteläget och uppvärmningskostnader har fått stort genomslag i förhandlingen. Vi har även fått förståelse för våra argument om hyrans betydelse för den enskilde hyresgästens ekonomi, säger Ylva Bohlin Lövgren, förhandlare på Hyresgästföreningen.