• Unga och gamla, kvinnor och män samlas i Gammalkil. Foto: Jenny Egerborn
  • Ett gott skratt förlänger livet, och så gör även en god bok. Foto: Jenny Egerborn
  • Bokbussen är en flitig och uppskattad gäst i bygden. Foto: Jenny Egerborn
  • Det förberedda bokbordet kittlar nyfikenheten för läsning. Foto: Jenny Egerborn

I Gammalkil lånas det mängder av böcker

En gång i månaden är det dags för bokintresserade och fikasugna att bege sig till bokcafét i Gammalkil. Då förenas Bokbussen och Slaka-Nykils pastorats verksamhet i ett bokcafé som är både välbesökt och uppskattat av deltagarna. Blickpunkt tog sig ackompanjerad av vårsolens sken en titt på april månads bokcafé.

I samband med omstruktureringen inom kyrkan vid årsskiftet bildades Slaka-Nykils pastorat. I detta ingår fyra olika församlingar, Nykil-Gammalkil, Skeda, Slaka med Lambohov och Ulrika, samt sex olika kyrkor i form av Gammalkil, Nykil, Lambohov, Skeda, Slaka och Ulrika. Förutom sedvanliga gudstjänster och mässor erbjuds även många andra aktiviteter i församlingens regi, bland annat bjuder teatergruppen Harmoni på buskis under sommaren.

En av aktiviteterna lockade Blickpunkts särskilda intresse denna gång. Det handlar närmare bestämt om bokcafét i Gammalkil, där församlingspedagogen Jenny Egerborn är en av de inblandade som samarbetar med Bokbussen en gång i månaden.

– Gammalkil är den landsort där det lånas mest och vår kantor Eva fick därför idén att starta ett café i vårt församlingshem en fredag i månaden då bussen kommer. Detta har fallit väl ut och nu samlas varje gång inte mindre än ett tjugotal personer på Bokcaféet, berättar hon.

Det är mycket förarbete som krävs för att besökarnas upplevelse ska bli så bra som möjligt. Bokbusspersonalen förbereder utbudet noggrant och från bussen som parkeras vid kyrkan i Gammalkil levereras en uppsättning böcker som utgör ett bokbord inne i församlingshemmet.

– Besökarna kan på det här sättet få ta del av boktips under fikat och sedan ta med sig boken ut till bussen för att låna.

Dessutom ska givetvis själva fikat förberedas, det finns alltid nybakat fikabröd att inmundiga. Till detta blir det så klart också diskussioner om både det ena och det andra, varav en hel del kan kategoriseras som bokprat. Besökarskaran är varvad sett till både ålder och kön, intresset för böcker är bevisligen genomgående.

– Vår trogna besökare Inga Danielsson som är över 90 år missar inte ett enda bokcafé. Det tycker jag är så häftigt, betonar Jenny och välkomnar hugade spekulanter välkomna till bokcafé från och med augusti då det är dags för återstart efter ett litet uppehåll.

Det finns även ett annat samarbete med Bokbussen som är värt att nämna i sammanhanget, nämligen Öppet hus som i första hand riktar sig till föräldralediga och kombinerar socialt umgänge med olika teman kring böcker och läsande. Att böcker är en viktig del av vardagen i Gammalkil framgår med all önskvärd tydlighet.