• Vasahallen ska byggas ihop med den nya hallen. Foto: Patrik Ekström

Idrottshall byggs vid Berzeliusskolan

Byggs ihop med Vasahallen

Nu ska en ny idrottshall byggas i centrala Linköping, närmare bestämt i anslutning till den gamla anrika Vasahallen vid Berzeliusskolan.
Tillgången på och tillgängligheten till idrottsanläggningar behöver öka i Linköping. Fler och fler skolor byggs i centrala delarna av Linköping och det är också där som föreningslivets behov av idrottshallar är som störst.

Alla vill till stan

Nu vill det nya styret: ”Koalition för Linköping” underlätta för skolungdomar och föreningsliv och prioriterar en central idrottshall i anslutning till Berzeliusskolan.

– Vi är inte riktigt framme vid några detaljer ännu men vi tänker oss att bygga intill den befintliga Vasahallen för där finns det en hel del markyta att ta i anspråk, svarar Jakob Björneke socialdemokraternas kommunalråd tillika ordförande i barn- och ungdomsnämnden när han kommenterar trippel frågan: När? Var Och hur mycket det att kosta?

– Men nu tar vi tag i frågan eftersom den legat i långbänk. Vi har ett budgetuppdrag som vi verkställer nu och drar igång ett detaljplanearbete så fort det går. Om jag ja säger ett datum till dig så blir det inte det datumet. Du vet ju hur det brukar vara. Det kan komma överklagande och annat som gör att det är svårt att fastställa ett exakt datum.

Idag råder brist på ändamålsenliga idrottshallar, vilket drabbar många barn och unga och det vill Koalition för Linköping nu ändra på. Allt fler ungdomar väljer att gå i skolan i centrum och då är det av stor strategisk betydelse att möta behovet av bra lokaler för idrottsundervisning. Behovet av idrottshallar för föreningslivet är också som störst i de centrala delarna av staden. När den nya högstadieskolan Elsa Brändström slår upp portarna i höst ökar trycket på idrottshallar ytterligare.

– Antalet gymnasielever i Linköping ökar under de närmsta åren och därmed växer behovet av nya idrottshallar ytterligare, säger Karin Granbom Ellison (FP), kommunalråd och ordförande för bildningsnämnden.

– Genom att öka tillgången till hallyta i centralt läge förbättrar vi förutsättningarna för föreningslivet med såväl bredd- som elitidrott samtidigt som vi stärker människors möjligheter till en meningsfull fritid och en god hälsa. På så sätt investerar vi i framtiden, säger Evelina Alsén (MP), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.