Ifrågasätter rekonstruktion av könsorgan

Lisa Guntrams doktorsavhandling ”Ambivalent ambiguity?” från Linköpings universitet lyfter fram 23 kvinnor som tidigt under tonåren fått reda på att de har ”otypisk” könsutveckling. Avhandlingen tar upp deras berättelser om hur de försöker leva upp till sina och omgivningens normer för kvinnokroppen.

– De jonglerar med två motsatta förhållningssätt. Å ena sidan anpassar de sig. Å andra sidan ifrågasätter de samtidigt gränserna för det som anses normalt för kvinnliga kroppar och beskriver ofta hur de i vardagen försöker vidga ramarna så att också deras specifika tillstånd kan innefattas, säger Lisa Guntram i ett pressmeddelande från universitetet.

Kan inte googla

De intervjuade saknar en x-kromosom (Turners syndrom) eller delar av könsorganen. Det kan försvåra sexuellt umgänge med penetrerande sex. Majoriteten av de intervjuade har haft sexuella relationer och de har sällan upplevt att deras kroppar stått i vägen för ett förhållande. Studien tar också upp ifrågasättande av meningen med medicinska rekonstruktioner av könsorgan för att kunna genomföra vaginalt samlag när det inte finns någonting som säger att alla kvinnor är intresserade av den typen av sex. Kvinnorna, som representerar en grupp på omkring 3 000 svenska kvinnor, har nämligen börjat utmana normerna som tidigare tagits för givet. För flera av dem innebär det ett tillstånd som ännu inte är namngivet.

– En diagnos blir ett viktigt stöd när kvinnorna söker kunskap och kontakt med andra i samma situation. ”Jag har inte ens ett namn att googla”, berättar en kvinna – och det formar inte bara förståelsen av den egna kroppen utan också möjligheterna till att tala om sin kropp med andra, säger Lisa Guntram.