• Viktor Carlsson och David Törner vidgar synsätt. Foto: Stefan Hedström
  • Rektor Jessica Hallberg och läraren Rickard Yngve. Foto: Stefan Hedström

Individen lyfts fram

Den 24 oktober fick Thoren Business School besök av hungriga unga företagare som vill vidga begreppet entreprenörskap.

Viktor Carlsson, 20 år som driver en reklambyrå och David Törner, 21 år som driver bemanningsföretag och har kontor för unga entreprenörer, träffades via företagen och diskuterade entreprenörskap. De kom fram till att man lägger för stort fokus på företaget i skolan och för lite på personen bakom.

– Vi vill ta det till en ytterligare nivå, då skolan är för diffus kring begreppet. Därför ville vi skapa en entreprenörsdag, menar Viktor Carlsson och David Törner.

– Vi har kommit i kontakt med ett flertal lärare och rektorer som tror att entreprenörskap enbart handlar om att driva företag. Det är synd, för många lärare och rektorer saknar erfarenhet av företagande och då blir det så att de inte jobbar med entreprenörskap överhuvudtaget, berättar Carlsson.

Thorens

Läraren Rickard Yngve ser det som ett viktigt komplement.

– Det är oerhört viktigt att utbildningen är fullständig, för även om vi vill att eleverna ska studera vidare på universitetet, så ska de ändå vara fullt utrustade för att starta ett företag när de går ut gymnasiet, menar Yngve.

– Det är därför som vi även har praktik ute bland företagen för att skapa kontakter och erfarenhet. Allt för att göra eleverna så anställningsbara som möjligt, fyller rektor Jessica Hallberg i.

Upplägget

Under dagen kommer man att ha föreläsningar och workshops som samtliga handlar om att lyfta fram individen och egenskaperna tillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbets- och kommunikationsförmåga.

– Vi vill att eleverna ska kunna visualisera sina drömmar och sätta mål i livet, anser Carlsson.

Vi vill även komma ut i skolor som inte är lika företagsinriktade som Thorens, så att även de kan ta del av entreprenörskap, hoppas Törner.