Information

Utgives av:
Tidningen ingår i koncernen NTM AB

Produktion/produktionsadress:

Linköpings-Posten AB
598 80 Vimmerby

Besöksadress och telefonnummer:
Roxviksgatan 14, 582 73 Linköping
013-25 32 00

Ansvarig utgivare:
Lars-Göran Bexell, 0494-101 03
lars-goran.bexell@kindaposten.se

RS-kontrollerad upplaga: 
Linköpings-Posten har av Tidningsstatistik AB, Stockholm kontrollerad upplaga om 73.700 exemplar 2016. 

Tryck:
Pressgrannar, Linköping

Distribution:
Swepress Lokalpost och Postens gruppreklam.

Distribueras till:
Upplaga på 73 700 exemplar och vi når nästan samtliga hushåll varje vecka i Linköpings kommun samt Åtvidaberg kommun 1 gång i månaden.