Information

Utgives av:
Mediagruppen Swepress Media AB

Produktion/produktionsadress:

Linköpings-Posten AB
598 80 Vimmerby

Besöksadress och telefonnummer:
Roxviksgatan 14, 582 73 Linköping
013-25 32 00

Ansvarig utgivare:
Bengt Ingemarsson, 0492-160 00
bengt.ingemarsson@swepress.se

Chefredaktör:
Alf Wesik, 0492-16 132
wesik@swepress.se

RS-kontrollerad upplaga: 
Linköpings-Posten har av Tidningsstatistik AB, Stockholm kontrollerad upplaga om 73.700 exemplar 2016. 

Tryck:
DN Bold Tryckeriet, Akalla

Distribution:
Swepress Lokalpost och Postens gruppreklam.

Distribueras till:
Upplaga på 73 700 exemplar och vi når nästan samtliga hushåll varje vecka i Linköpings kommun samt Åtvidaberg kommun 1 gång i månaden.