• Faran är nog över för denna gång för alla djurbesättningar i länet. Foto: Tommy Pettersson

Inga nya mjältbrandsfall

Det verkar som om faran är över när det gäller mjältbrandsutbrottet vid Omberg. Nu går vaccinationerna in i slutfasen och merparten av de runt 700 djur som ska ha två vaccinationsdoser har nu vaccinerats.

Glädjande nog har inga nya fall av mjältbrand upptäckts den senaste tiden.

Snart avklarat

Även arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig är färdigt. Vaccinationerna fortsätter dock som planerat och det finns inga nya kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.

– Arbetet med att sanera markerna där de mjältbrandssmittade djuren påträffats är snart klart. Under nästa vecka hoppas vi kunna börja ta bort avspärrningarna. Den urgrävda jorden måste vara helt borta innan vi häver avspärrningen, säger Lotta Andersson, operativ chef i Jordbruksverkets krisorganisation och fortsätter.

– Vi har inte några nya fall av mjältbrand i djurbesättningar. Vi har hittat en älg som dött av mjältbrand några veckor sedan, men den förändrar inte läget i stort. Den hittades inom vaccinationsområdet så både tid och plats tyder på att det inte är ett nytt utbrott av mjältbrand. Området där älgen låg har vi sanerat och djuren som betar i närheten av området är vaccinerade.

Var uppstod smittan?

Arbetet med smittspårning pågår och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kartlägger de olika tänkbara faktorer som kan förklara smittans utbredning i området, som till exempel vattendrag, grävningsarbeten och förflyttningar av djur.

– Det är inte sannolikt att vi kommer att hitta en specifik plats där smittan börjat, och det är inte heller nödvändigt. Viktigare är att förstå hur olika förhållanden samspelat för att vi i framtiden ska kunna identifiera områden med förhöjd risk, så att man i förväg kan förstärka övervakningen och undvika större utbrott, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA.

Staten betalar

Mjältbrand är en av de sjukdomar där man kan få ersättning för de kostnader som ägaren har vid ett eventuellt utbrott. Ersättningen gäller djurvärde, sanering, produktionsbortfall. Vaccinationen  betalas av staten för vaccinet, vaccinerande personal.