• Andreas Schander tycker att det fungerar bra med Linköping som värdstad. Foto: Tommy Pettersson
  • Anna Johansson tycker att det blir för dyrt med tågtunnel under Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Inga utspel eller överraskningar

Transportforum som arrangerades för 34:e gången har genomförts igen med ett sedvanligt väl godkänt betyg. Nordens största årliga konferens klarades av utan några problem trots att Linköping nog är för liten stad när det gäller övernattningar och konferenslokaler i närområdet.

Men besökare och arrangörer var nöjda glada. Mer än 1 600 föranmälda deltagare, säkert några oanmälda också, dök upp under de två dagarna som konferensen pågick. Forskare, politiker och anställda inom transportsektorn minglade runt och knöt kontakter. Logistiken fungerade bra. Deltagarna transporterade sig till fots utan några större tidsförskjutningar till de forum man bokat sig på.

Inga utspel

Nästan hundra seminarier och föreläsningar genomfördes, mängder av utställare och intresseorganisationer syntes och hördes i Konsert & kongresslokalerna. Förra årets stora fokus på Ostlänken och tågtrafik med Sverigeförhandlarna i spetsen var rejält nedtonat. Inga politiska utspel eller utfästelser om mer statliga pengar hördes från talarstolarna men som vanligt levererade folk från VTI, statens väg -och transportinstitut, och andra kompetenta personer intressanta föreläsningar.

Det mest anmärkningsvärda ur ett medialt perspektiv var nog trots allt när infrastrukturminister Anna Johansson, på en pressträff, frankt slog fast att någon tågtunnel blir det inte för Linköpings del. Det blir för dyrt och kostar kommunen en spårdragning utanför stan. Ministern var också bestämd över att Ostlänksprojektet kommer att bli av och att höghastighetståg är att föredra.

VTI planerar nu transportforum 2018

Andreas Schander, pressekreterare på VTI och transportforum gick omkring igår och såg nöjd ut. Konferensen är en av de större i sitt slag och kräver noggrann planering och minutiös förberedelse från arrangörerna sida.

– Det som förmodligen väckte mest uppmärksamhet i år var nog frågan om parkeringsplatsernas funktion ute i kommunerna. Vi hade ungefär lika många besökare som förra året något färre föreläsare men betydligt fler intresseanmälningar i år, säger Andreas Schander och pustar ut ett litet tag för snart börjar arbetet med att förbereda för nästa års Transportforum i Linköping.