• Ingen bidöd i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Ingen bidöd i Linköping

Den senaste tiden har det rapporterats om bidöd både här i Sverige och utomlands. Detta gäller dock inte för Linköpings bin berättar Per Johansson, ordförande i Linköpings biodlareförening.

Massdöd av bin och en ekologisk katastrof har det rapporterats om från flera håll. En osedvanligt hård vinter, olika kvalster och virus sägs allvarligt hota bistammen som på sikt förespås att dö ut om man inte gör något åt saken. I Linköping känner man emellertid inte igen scenariot.

Intakta samhällen

– De 14 samhällen vi har här vid Trädgårdsföreningen och Belvederen har klarat sig bra och är, i stort sett, intakta berättar Per ”Pelle” Johansson ordförande i Linköpingsbiodlareförening och fortsätter att berätta att även de bin han har hemma har överlevt och mår bra.

Stor betydelse

– Självklart är vi medvetna om det allvarliga läget på andra platser i landet och även utomlands. Här i Linköping har dock bina klarat sig bra, vad det sedan beror på kan ha lite olika orsaker. Dels handlar det om geografiska betingelser, vi har hört att Gränna, till exempel, är drabbat men även andra orter i Östergötland. Sedan kan det också bero på de olika odlarnas kompetens och hur väl de tar hand om sina bin. Jag menar, det har ju varit hårda vintrar förr och då har bina klarat sig, lugnar ”Pelle” Johansson. Bin har en stor betydelse för ekosystemet och på sikt är bidöden och minskad pollinering ett allvarligt hot mot människans livsmedelsförsörjning.