Ingen klagar på Leanlink

Antalet missnöjda inom äldrevården minskar och allra minst klagomål får den kommunala utföraren Leanlink som får noll missnöjda boende i sina boenden enligt Äldreombudsmannens senaste rapport.

Äldreombudsmannens rapport från 2015 är glädjande läsning för Leanlink. I rapporten redovisar Äldreombudsmannen klagomål på olika utförare inom hemtjänst och äldreboenden. Klagomålen redovisas i förhållande till hur stor andel varje utförare har. I Linköpings kommun har har Leanlink 20 procent av platserna, men inte ett enda klagomål.

Hemtjänsttimmar

Leanlink har 38,5 procent av hemtjänsttimmarna i kommunen och får 32 procent av klagomålen. Klagomålen har sjunkit betydligt jämfört med föregående år, från 41 till 32 procent. Andelen av hemtjänsttimmarna har samtidigt bara sjunkit från 39,4 till 38,5 procent. Så med i princip samma andel av hemtjänsten har klagomålen sjunkit cirka 10 procentenheter.

– Det är glädjande att se att vårt medvetna kvalitetsarbete ger resultat. Vi är också stolta över att flera nu får möjlighet att välja Leanlinks boenden i och med att vi öppnade Sandrinoparkens demensboende i januari, säger Birgitta Rydhagen (MP), ordförande i utförarstyrelsen, i ett pressmeddelande. I socialstyrelsens enkät som senast genomfördes våren 2015, fick Leanlinks boenden helhetsomdömet 87 av 100 – hela tio enheter högre än de privata. Boendena fick höga omdömen både för trivsel i boendemiljön, och för personalens tid att utföra sitt arbete.

Flera faktorer

Nöjdheten med personalens tid utmärker sig även för Leanlinks hemtjänst, där omdömena annars ligger ganska lika mellan Leanlink och de privata utförarna.

Det finns flera framgångsfaktorer bakom resultatet, anser Leanlinks affärsområdeschef för äldreomsorg, Camilla Scharff.

– Vi har under flera år arbetat systematiskt med kvalitetsfrågor i vår verksamhet och det är roligt att det syns både i mätningen av synpunkter och klagomål och i enkätresultat. Den främsta anledningen till vårt goda resultat är givetvis att vi har så kompetenta och engagerade medarbetare, säger hon. Leanlink har under många år satsat mycket på kompetensutveckling för att stärka medarbetarna i deras viktiga uppdrag.

Göra ett bra jobb

– Det är viktigt att ge personalen förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det handlar både om kompetens och att ha en god bemanning. Det är i mötet mellan kunden och medarbetare som kvaliteten skapas, säger Camilla Scharff. Strävan att i högre grad laga mat laga maten på plats på vårdboendena är ytterligare en framgångsfaktor.

– I dag är det flera av våra vårdboende där kökspersonal lagar ett eller flera mål på plats. Det ger större möjlighet för dem som bor hos att påverka matsedeln, säger Camilla Scharff.