• Evelina Alsén anser att en kurs i feministiskt självförsvar inte är rätt väg att gå. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Ingen kurs i feministiskt självförsvar

Vänsterpartiet motionerade om att ha en kurs i feministiskt självförsvar i skolan. Men under kommunfullmäktiges sammanträde röstade majoriteten emot motionen.

Majoriteten anser att tanken med motionen är god, men att kommunfullmäktige inte kan ta det beslutet.

– En kurs i feministiskt självförsvar är inte rätt väg att gå, fokus ligger på fel saker. Vi måste i stället arbeta långsiktigt med samhällsstrukturen, säger miljöpartisten Evelina Alsén som sitter i kommunfullmäktige.

Är det inte viktigt att hitta en kortsiktig lösning?

– Problemet med motionen är att Vänsterpartiet vill dela upp pojkar och flickor i tidig ålder. De vill att tjejer ska försvara sig och bli starka, fokus ligger bara på tjejen.

Jobba med de som utför handlingarna

Till exempel ligger män bakom de flesta våldtäkterna, ska inte kvinnor kunna försvara sig?

– Vi måste arbeta med de som utför handlingarna, och i sådana fall är det männen som vi ska arbeta med.

Evelina Alsén tillägger att ett rimligt steg på vägen för jämställdhetsarbetet är att satsa på normkritiskt arbete och att personal inom kommunen ska utbildas inom hbtq-frågor.

Nödvändig kurs

Alternativet är att Västerpartiet kan prata med exempelvis enskilda rektorer och elevråd och fråga om de är intresserade av kursen.

– Linköpings kommun är rädd för att gå emot regelverket. Jag tycker att en kurs i feministiskt självförsvar är nödvändigt för att hitta ett bra stöd för tjejer, säger vänsterpartisten Elisabet Strömfelt som sitter i kommunfullmäktige. Hon berättar att Ung Vänster i Linköping har utbildade instruktörer som håller i kurser i feministiskt självförsvar.

– Vi ska fortsätta peppa dem att gå vidare med deras kurser, säger Elisabet Strömfelt.

Stärka självförtroende

I motionen yrkade Vänsterpartiet att Linköpings kommun skulle erbjuda alla tjejer i årskurs sex till nio och i gymnasiet att delta i en kurs i feministiskt självförsvar. Kursen skulle vara frivillig och innehålla moment som stärker deltagarens självförtroende. Dessutom skulle kursen utveckla hennes psykiska försvar mot att bli försatt i positioner där hon till exempel förminskas, förnedras eller osynliggörs. Under våren 2014 erbjöd Umeå kommun som fritt val en kurs i feministiskt självförsvar i årskurs åtta. Även skolor i Göteborg har kurser i feministiskt självförsvar.