Ingen LOV för äldre

Lindh: ”Ger inget mervärde”

Det blir inget valfrihetssystem enligt LOV, lagen om valfrihet, inom dagverksamheten för äldre. – Min utgångspunkt är att systemen ska vara till för behoven och människorna. Om det är ett system som inte ger ett mervärde till brukare, anhöriga eller kommunen är det ett system som vi inte ska införa.
Vi tycker inte att LOV ger något mervärde till dagverksamhet för äldre, så
därför är förslaget att besluta om att inte införa LOV för äldre personer, säger
äldrenämndens ordförande Eva Lindh.

Inga önskemål om LOV

Omsorgskontoret har gjort en utredning av förutsättningarna
för ett valfrihetssystem inom dagverksamhet för äldre personer.
– Omsorgskontoret har gjort en väldigt noggrann utredning och
träffat inblandade och brukare samt intresseorganisationer, berättar Eva Lindh
och tillägger att intresseorganisationerna inte hade önskemål om att LOV ska
införas.
Utredningen visar att det finns flera dagverksamheter med
olika inriktning och att det finns möjlighet att välja verksamhet. I Linköpings
kommun kan man få alla dagverksamheter som service, och man själv avgör vilken
verksamhet man vill delta i.

LOV inom hemtjänst stannar

Även omsorgsnämnden beslutade att inte införa valfrihetssystem
enligt LOV för psykiskt funktionsnedsatta. I dag finns LOV inom hemtjänst och
inom omsorgsnämndens ansvarsområde.
– Vi har inga avsikter att ta bort LOV inom hemtjänsten.
Systemen fungerar olika beroende på verksamheter, menar Eva Lindh.