Inget nytt gäng i Skäggetorp

Polisen har riktat sina insatser

Det har länge varit oroligt i Skäggetorp och detta fick polisen att under mars rikta sina insatser mot stadsdelen. Men att det skulle röra sig om att ett nytt gäng bildats och detta ska ha lett till oroligheter tillbakavisas av polisen.
Det figurerar uppgifter om att ett antal unga personer, mellan 15-19 år, ska har startat ett nytt gäng men det tillbakavisas av Mattias Ydreborg chef för utredningssektionen vid Linköpingspolisen.

– Det här är ett gäng unga killar som nog egentligen borde gå skolan istället för att syssla med annat, säger Ydreborg vidare. Anledningen till att polisen började synas mera i området berodde på att det hade larmats om att det skedde det såldes narkotika helt öppet omkring Skäggetorps centrum och att den efter att polisen börjat visa sig flyttade den helt enkelt in i centrum med den effekten att det blev än mera oroligt i området.

Försäljningen har upphört

– Nu är narkotikaförsäljningen borta från centrum men det betyder nog inte att den upphört utan den har nog bara flyttat till någon annan plats och sköts kanske från en lägenhet istället, menar Ydreborg vidare.

– Att det skulle röra sig om ett nytt gäng är verkligen att ta i. Det är en löst sammansatt grupp av ungdomar som sysslar med brottslighet och jag hoppas att vi snart kommit tillrätta med det här problemet.