• Lars Eklund har deltagit i rundabordssamtal om Romer. Foto: Tommy Pettersson

Inkludering av romer i fokus på Europakonferens

Förra veckan ordnades konferensen Assembly of European Regions – ett nätverk där politiker från Regionförbundet Östsam deltar. Det ordnas i Arnhem i Nederländerna.

Lars Eklund är talesperson för Kultur och Kreativitet. Han deltog i ett rundabordssamtal kring inkludering av romer. Förhoppningen är att påverka utvecklingen i dessa länder på ett politiskt plan, och utbyta erfarenheter med andra länder i Europa.

– Linköping har troligen en hel del inspiration att ge till andra länder. Vi har ett hundratal romer som tigger, och vi hjälper dem med härbärge, hygien och mat. Tiggeriproblemet är i grunden europeiskt. De som tigger får ingen hjälp i sitt hemland. Det vi ser här, och som vi löser dag för dag, är bara toppen på isberget, säger han.

Problemet behöver snarare lösas genom ett internationellt samarbete, med fokus på Rumänien, där en stor majoritet kommer ifrån.

Tiggeri förbjudet

– Det blir intressant att höra hur de andra länder där tiggeri fortfarande är tillåtet löser problemen, säger Lars Eklund inför rundabordssamtalet han deltog i.

– De underliggande problemen kan börja lösas på EU-nivå, och det är därför vi är här. Det är inget som ordnar sig över en natt, diskrimineringen av romer är historiskt betingad. En början är att inse problemet och försöka ekonomisera åt rätt håll. Det finns mycket pengar för detta i EU-systemet som är svåra för dem att utnyttja.

Gymnasieavhopp

Det är inte bara romernas inkludering som är i fokus under konferensen.

Även infrastrukturen har varit i blickfånget, till exempel hur man ska lösa de lokala flygplatsernas problem.

Även dropouts från gymnasiet – som är ett stort problem över hela Europa, samt sociala mediers möjlighet att möta medborgarna i olika planeringsstrukturer.

Nätverket är en sammanslutning av 260 europeiska regioner från 33 länder, vars fokus är regional utveckling där beslutsfattare träffas för att diskutera goda exempel och hur vi når längre tillsammans.