• Mats Swahn är ansvarig för Lejonfastigheters engagemang i Vallastaden. Foto: Tommy Pettersson

Innovativt kvarter

Trapphuset

I Vallastaden skapas just nu framtidens stads- och boendemiljöer. Dessa moderna kvarter ska präglas av trivsel, trygghet och hållbarhet. Det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter är naturligtvis med i detta spännande projekt som håller på att växa fram i Linköping.

Med några innovativa byggnationer kommer man också att vara med på september månads stora Bo- och Samhällsexpo. Bolaget kommer, eller har redan i området, en förskola, ett trapphusboende och så småningom ett äldreboende.

Utmanande form

På en hörntomt, nära friidrottsovalen, kommer trapphusboendet att uppföras och boendet räknas stå klart lagom till Linköpings Bo 2017. Huset kommer att rymma 16 lägenheter på fyra våningar meden totalyta på cirka 1650 BTA m2.

 Huset kommer att vara i vinkel och ha en spännande arkitektoniskt utformning. Beroende från vilket håll man betraktar huset kommer det att visa upp olika karaktärer. Det kommer även att finnas en visningslägenhet under Bo- och Samhällsexpot i höst.

Tre byggprojekt

Lejonfastigheter har också byggt en förskola med utomhuspedagogisk inriktning i Vallastaden. Linköpings kommuns enda Ur- och Skur-förskola har plats för 72 barn i två våningar.

–  Förutom förskolan har vi byggt ett LSS-boende, och senare efter upphandling kommer vi att bygga ett vårdboende på 60 lägenheter för äldre men det boendet ingår dock inte inne  expoområdet, berättar projektledare Mats Swahn vidare.

– Det är oerhört spännande att få vara med och bidra till Vallastadens unika stadsdel. Vi bygger så kallade sunda hus vilket innebär att vi försöker skapa så giftfria boendemiljöer som möjligt. Vi bygger också mer energieffektiva hus, 25 procent mindre energiförbrukning  än vad byggreglerna kräver och allt i enlighet med Vallastadens speciella krav och koncept,  säger Mats Swahn.   

 

Om Lejonfastigheter:

Lejonfastigheter äger 280 fastigheter om totalt 600 000 kvadratmeter

Man bygger, underhåller och förvaltar förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, vårdboenden, servicehus och gruppboenden

samt publika hus för kultur och sport och viktiga samhällsfunktioner