• Daniel Andersson, Lena Micko, Nils Hillerbrand och Eva Lindh under gårdagens välbesökta press. Foto: Jerry Prütz

Inte humant bo under Tullbron

Med anledning av att situationen för de tiggare som bott under Tullbron blivit akut så har den styrande majoriteten i Linköping beslutat om att upplåta ett tillfälligt boende i ”Blå Villan” till dem.
Under en längre tid har det bott tiggare från, främst, Rumänien och Bulgarien under Tullbron nere vid resecentrum. Detta har ställt till en hel del olägenheter i form av nedsmutsning med följd av bland annat att man har fått ett råttproblem på halsen. 

Nu väljer Linköpings kommun att öppna upp ”Blå Villan” på Folkungavallen som en tillfällig lösning för dem som bott under bron.

Fattigast i EU

– Vi ska ha klart för att de här människorna är kanske de som har det allra sämst och är fattigast i hela Europa, berättar Lena Micko, kommunstyrelsens ordförande, som inledde pressträffen. 

Hon flankerades av folkpartisten Daniel Andersson, miljöpartisten Nils Hillerbrand och Eva Lindh, även hon Socialdemokrat. 

Kvartetten var rörande överrens om att här gäller det att hantera personerna som bott under bron humant och med människovärde.

– Vi har en värdegrund i kommunen som säger just detta och att avhysa de här människorna skulle verkligen vara ett misslyckande, menade Lena Micko som raskt fick medhåll av de tre övriga politikerna. 

Öppna ”Blå Villan”

Nu har man en lösning på problemet, visserligen ett tillfälligt men ändå en lösning.

– Vi kommer att lägga ett förslag i kommunfullmäktige nu i dag om att man ska öppna upp ”Blå Villan” på Folkkungavallen tillfälligt. Det handlar främst om fyra arbetsfria dagar och efter detta så har vi förhoppningsvis en mer permanent lösning i frågan. 

Linköpings kommun har agerat bra i den här frågan och både härbärget i Ryttargårdskyrkan, där man även serverat soppa, och via Hjärta till Hjärta har man tagit hand om tiggarna på ett bra sätt, menar Lena Micko som samtidigt vill poängtera att detta inte är en lätt fråga att hantetra och här behöver vi prata med andra och närliggande kommuner i vår region men även andra kommuner där samma situation har uppstått.

Informationen har nått ut

–Vi har gjort en hel del för att nå ut med information på de språk som de talar och förstår för att undvika en avhysning. Detta börjades det med redan under slutet av förra veckan och det verkar som informationen gått fram, avslutar Lena Micko.