• Mirsad Mujanovic, Luviza Gunnarsson, Birgitta Carlsson Dinka Salagic är samtliga aktiva i Internationella Vänskapsföreningen. Foto: Tommy Petersson

Internationella vänskapsföreningen öppnar i Berga

Under förra veckan öppnade Internationella vänskapsföreningen i Linköping upp för mera verksamhet i scoutgården på Luftvärnsgatan i Berga. Det bjöds både på musik och korv för att fira detta.

Internationella vänskapsföreningen, IVF förkortat, har sin verksamhet i Berg och har runt 300 medlemmar, främst bland lite äldre invandrare men i och med att man nu förlägger mer verksamhet i Scoutgården så kommer man att öppna upp för verksamhet riktad även mot unga.

– Här kommer det att vara aktiviteter varje dag i veckan, berättar Birgitta Carlsson som är ordförande i föreningen och fortsätter:

– Vi har även ett fik som kommer att vara öppet för dem som vill komma hit och ta en kopp kaffe och bara umgås men vi har även olika typer av undervisning, som till exempel, svenskundervisning och vi har även en systuga där man syr barnkläder.

Stångåstaden stöttar

Verksamheten i den gamla scoutstugan stöttas av Stångåstaden som även har en projektledare avsatt för att vara verksamheten behjälplig. IVF har med hjälp av Stångåstaden tecknat avtal med Berga scoutkår, avseende scoutkårens hus, och axlat ansvaret att fylla huset med mer verksamhet. Man välkomnar därför andra aktörer i Berga att boka in sig för olika aktiviteter. Berga Scoutkår har beslutat att ge möjlighet för andra föreningar att hyra in sig i Scoutgården. Det är IVF som genom avtalet även skall ansvara för andrahandsuthyrningar till andra föreningar.

– Vi har mest vänt oss till de äldre som bor här i Berga men nu tänker vi gå ut bredare och rikta in oss mot alla verksamma föreningar i området. Internationella Vänskapsföreningen har avtal och/eller samarbete med Bildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Äldrenämnden Komvux, Ungdomsgymnasier, Arbetsförmedlingen, ABF, Berga samverkansråd, Stångåstaden, Berga Scoutgård, Bäckskolan Team Utreda, Jobbtorget, Kriminalvården, Invandrarföreningar Hälsokommunikatörer med flera.

Skapa bra stämning

Ju fler goda relationer som skapas desto mer ökar vi den upplevda tryggheten i Berga. Via relationerna motverkas missförstånd baserade på språkförbistringar, kulturskillnader eller generationsklyftor skriver Stångåstaden även i ett pressmeddelande.