• Helena Balthammar är kritisk mot den borgerliga skolpoltiken. Foto: Tommy Petterssson

Intresse för yrkesprogram sjunker

Årets preliminära antagning visar att intresset för yrkesprogrammen fortsätter att sjunka vilket är beklagligt eftersom yrkesprogrammen ofta leder till jobb.

Nu menar socialdemokraterna i Linköping att man måste ta tag i detta för att motverka segregation och dessutom försörja arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft inom exempelvis industrin och omsorgen.

Försämrade chanser

Det minskade intresset är en direkt konsekvens av den borgerliga alliansens skolpolitik, som ökat skolsegregationen och försämrat möjligheten till andra chanser genom slopad högskolebehörighet.

– Skolsegregation har ökat. Yrkesprogram särskiljs från högskoleförberedande program. Det är dåligt eftersom det leder till sämre skolresultat och att skolan inte kan fungera som mötesplats mellan olika ungdomar med olika bakgrund. Det viktigaste politiska verktyget på lokal nivå för att komma tillrätta med detta är fördelning av olika program på olika skolor. Det har den borgerliga majoriteten använt för att förstärka segregationen, inte minska den, säger Helena Balthammar, vice ordförande (s) Bildningsnämnden.

Avsevärd skillnad

2004, toppåret för antal elever på Anders Ljungstedts Gymnasium, fanns det 2500 elever, medan det idag enbart finns 1300 elever, det är en stor skillnad på tio år:

– Vi ser att unga flyr ifrån yrkesprogrammen, som i många fall leder till jobb. Det är något vi måste ta på allvar då vi kommer att ha ännu större matchningsproblematik ju färre som söker sig till yrkesprogrammen. Om fler ska bli intresserade av att söka sig till yrkesprogrammen, då går det inte att föra en politik som aktivt motarbetar en sådan utveckling. Det krävs en politik som aktivt ser till att minska skolsegregationen och gör yrkesprogrammen lika attraktiva som de studieförberedande, menar Helena Balthammar.