• Saab genussatsar. Foto: Patrik Ekström

Intresset ökar bland kvinnor

 Saab klättrar rejält i Universums ranking av de mest attraktiva arbetsplatserna bland svenska ingenjörsstudenter. Saabs strategiska arbete med att öka andelen kvinnor på företaget gör att företaget klättrar från plats åtta till sex.

I Universums årliga ranking, där studenternas framtida favoritarbetsgivare listas, ökar Saab från plats åtta till sex i kategorin ingenjörsstudenter. Bland kvinnliga ingenjörsstudenter går Saab från plats 29 till 22. Bland män sjunker Saab från plats två till tre.

Inte nöjda

Bland kvinnliga ingenjörsstudenter ökar Saab med 24 procent. Men Saab nöjer sig inte med den ökningen, nu införs ett trepunktsprogram i syfte att ytterligare öka kvinnliga studenters intresse för Saab.

– Saab har de senaste åren arbetat målmedvetet med jämställdhetsarbetet. Antalet kvinnliga chefer ökar kontinuerligt. Samtidigt är mångfald en bredare fråga än kön. Saab behöver människor med många olika erfarenheter eftersom flera av de stora utvecklingsprojekten inom svensk industri genomförs hos Saab just nu. Vi måste tydligare berätta vad vi kan erbjuda som arbetsgivare, säger Lena Eliasson, HR-direktör på Saab och fortsätter.

– För Saab krävs ett fortsatt långsiktigt arbete för att öka kvinnors vilja att arbeta på företaget. Det finns traditionella förklaringar till varför vi fortfarande har ett större intresse bland män men vi kan inte acceptera det som norm. Saab ökar fokus för att vara intressanta för våra kunder och i slutändan mer lönsamma.