Inventering av avlopp

Nu påbörjas en inventering av avlopp och djurhållning i området kring Smedstadbäcken och Tinnerbäcken. Inventeringen berör ungefär 200 hushåll och lantbruk.

– Prover från 2004 och 2013 visar att bäcken tillförs näringsämnen som fosfor och kväve från omgivningen. Det är inte bra för miljön om bäcken i området har en dålig ekologisk status, säger Monica Jörneskog, miljöskyddsinspektör.

Frågor via brev

I tillsynen får hushåll och lantbruk svara på frågor via brev. Frågorna berör bland annat hur hushållets avloppsanordning ser ut och om det finns vatten indraget i huset. För lantbruk handlar frågorna om hur många djur som finns och hur gödseln från djuren hanteras.

EU-direktiv

Tillsynen är en del av EU-direktivet Bättre vattenkvalitet 2021 och för att kommunen ska lyckas till år 2021 måste tillsynen genomföras nu.

– Om vi ser brister i till exempel lagring av gödsel kan det hända att man måste åtgärda det inom en viss tid. Näringsämnena behöver utnyttjas effektivt så att de inte hamnar i vattendraget, säger Michael Werthén, miljöskyddsinspektör.