• Cyklotronen i Linköping är den femte anläggningen i Sverige. Foto: Tommy Pettersson

Investering på 55 miljoner

Nu har Universitetssjukhuset i Linköping en egen tillverkning av radioaktiva isotoper i och med att en så kallad cyklotron invigdes i fredags. Den egna cyklotronanläggning ska trygga tillgången på radioaktiva isotoper till PET/CT-undersökningar.

Cyklotronen med tillhörande laboratorium är en investering på cirka 55 miljoner kronor och beräknas de närmaste åren producera radiofarmaka för cirka 2 000 undersökningar per år i Linköping. På sikt finns även möjlighet att förse andra sjukhus i landet med radiofarmaka. Samtidigt är utrustningen, i samarbete med Linköpings universitet, förberedd för forskning.

Femte anläggningen

Cyklotronen i Linköping är den femte anläggningen i Sverige som tas i bruk. Sedan tidigare finns cyklotroner i Stockholm, Uppsala, Lund och Umeå. Cyklotronen är en investering på cirka 55 miljoner kronor och beräknas de närmaste åren producera radiofarmaka för cirka 2 000 undersökningar per år i Linköping.

– Den radioaktivitet som används är radionuklider med ytterst kort halveringstid. Det handlar om fluor-18, kol-11 och syre-15, med en halveringstid på mellan cirka 2 timmar och 2 minuter. Dessa radionuklider behöver produceras på plats för att undersökningarna ska kunna tryggas, säger Gunnar Lindblom, ansvarig för onkologisk radiologi, röntgenkliniken US och fortsätter.

– Det har gjort att vi tvingats köpa radiofarmaka från andra länder, varifrån leveranserna ibland har tagit för lång tid eller helt ställts in och medfört att inbokade patienter inte har kunnat undersökas.

Syns bättre

Tillgången på radiofarmaka i Sverige blivit mycket begränsad i takt med utbyggnaden av PET-diagnostiken i Sverige. Sedan 2007 kan patienter bli diagnosticerade på Universitetssjukhuset (US) i Linköping med hjälp av en så kallad PET/CT. Det handlar om en modern form av röntgenutrustning där ett radioaktivt läkemedel används för att tumörers utseende och placering ska synas bättre. En cyklotron tillgodoser en PET/CT med sådana radioaktiva isotoper (kallade radionuklider) som sedan förädlas till läkemedel (så kallad radiofarmaka) inne på laboratoriet.

– Med en egen cyklotron i Linköping kan vi säkerställa försörjningen av radionuklider och ge en högre tillgänglighetsgrad. Samtidigt förbättras våra möjligheter att ta fram nya typer av radionuklider och radiofarmaka så att vi ännu mer riktat kan hitta specifika tumörer vid undersökningar, berättar Gunnar Lindblom.