• Här på den väggen hittar man den nu invigda väggmålningen. Foto: Patrik Ekström
  • Oskar och Katja Aglert heter konstnärerna bakom verket. Foto: Patrik Ekström

Irrblosset lyser upp Valla

Under sedvanlig pompa och ståt invigdes förra veckan 218 studentbostäder i kvarteret Irrblosset samt en väggmålning med samma namn dedikerad Linköpings universitet. "Foolish fire" kommer att lysa upp Valla nattetid och skapa både stämning och kanske lite mystik.

Talen var många men kärnfullt korta när både studentlägenheterna invigdes och det nya konstverket överlämnades till LiU:s rektor Helen Dannetun som en något sen 40-års gåva då universitet fyllde jämt under 2015. Det är de båda konstnärerna Katja och Oskar Aglert som skapat väggmålningen "Foolish fire" vilket är den engelska benämningen på just ett irrbloss.

Efterforskat

– Vi gjorde en del efterforskning på vad ett irrbloss är och hur det kommer sig att just detta kvarter heter så. Det finns inga som helst belägg för att här skulle funnits något kärr där det skulle kunnat bildas gas som sedan skulle utveckla sådan gas som sedan ger ifrån sig gas i form av ljus. Det är snarare så att namnen på olika kvarter i Linköping kommit till i bokstavsordning, menar Katja Aglert och Oskar Aglert tar vid och berättar att färgen man använt har utvecklats tillsammans med en färgleverantör.

En minut per timme

– En minut i timmen kommer målningen ge ifrån sig ett blåaktigt sken precis som ett riktigt irrbloss, berättar Katja Aglert vilket säkerligen kommer att ge den som cyklar in mot city något att titta på eller kanske till och med skaka om. Fredrik Törnqvist, styrelseordförande för byggherren Studentbostäder, var denna dag mycket glad precis som vd:n Simon Helmér också var. Det är ju inte varje dag som man tillför Linköping 218 nya studentlägenheter och inom en inte alltför avlägsen framtid kommer man att ha färdigställt 780 lägenheter för studenter i kvarteret Irrblosset.

Det rör sig

– Att vi nu har 218 lägenheter klara för studenter innebär att trycket lättar och att det rör på sig på bostadsmarknaden, menar Fredrik Törnqvist avslutningsvis.

Vad är ett "Irrbloss"?

Irrbloss eller ignis fatuus är små mystiska ljus på hedar, myrar och i kärr. Förr trodde man att de var själar av människor som utfört lika mycket ont som gott i livet och därför varken kommit till himlen eller helvetet. En annan uppfattning var att de skulle vara personer som lurats att gå ned sig i myrar och sedan efter sin död stigit upp som ett irrbloss, för evigt dansande runt platsen där de dött, ledande andra vilsna människor antingen till säkerhet eller till deras död. Utanför folklore och berättarkonst så beror irrblossen på att   bubblor av sumpgas som självantänder och brinner. Kallas ibland lyktgubbar eller drakeld.